Informasjon

Revmatologisk utredning

Revmatologi er en medisinsk spesialitet om revmatiske sykdomstegn og sykdommer. Det er en uensartet gruppe av sykdommer som vanligvis rammer bevegelsesapparatet, og som fremkaller smerte og tap av bevegelsesfunksjon.

Revmatologi

Revmatologi er en medisinsk spesialitet om revmatiske sykdomstegn og sykdommer. Det er en uensartet gruppe av sykdommer som vanligvis rammer bevegelsesapparatet, og som fremkaller smerte og tap av bevegelsesfunksjon. Revmatisk sykdom omfatter både sykdommer som er lokalisert til ett eller noen få områder av kroppen, og sykdommer som skyldes en sykdom i hele organismen (en systemsykdom). Symptomene ved revmatisk sykdom domineres av smerte og ubehag fra muskel- og skjelettsystemet. Uttrykket revmatisme beskriver smerter i bevegelsesapparatet.

Sykdomspanoramaet domineres av to hovedgrupper: Betennelsessykdommer (inflammatoriske sykdommer) og slitasjesykdommer (degenerative sykdommer). Det skjelnes også mellom sykdommer i ledd og utenom ledd. Artritt er betennelsessykdom i ledd. Artrose er slitasjesykdom i ledd.

Revmatologisk undersøkelse

Den revmatologiske undersøkelsen består av sykehistorien, den fysiske undersøkelsen og tilleggsundersøkelser. Undersøkelsen kan være omfattende, slik at du bør nok gjøre regning med at undersøkelsen varer 0,5-2 timer. Ofte vil det være nødvendig med flere konsultasjoner fordi legen (revmatologen) i mange tilfeller trenger svar på prøver som blir tatt, før det kan trekkes en konklusjon.

Sykehistorien

Sykehistorien får revmatologen rede på gjennom å intervjue deg. Temaet bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Legen vil spesielt spørre deg ut om leddplager og muskelsmerter, men han eller hun vil også vite om du har hatt plager fra fordøyelseskanalen, øynene, huden, urinveiene eller andre organ. Viktige opplysninger vil være om du har smerter i leddene, hvilke ledd, om leddene hovner opp, om du er påfallende stiv i leddene om morgenen og hvordan du fungerer på jobb og med hverdagslige gjøremål. Startet plagene etter en skade eller infeksjon? Finnes det andre tilfeller av revmatisk sykdom i familien?

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Den fysiske undersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen er omfattende og grundig. Foruten en generell undersøkelse av hele kroppen, vil legen konsentrere seg om ledd og muskulatur. Finnes tegn til pågående betennelse i ledd? Er bevegeligheten i ett eller flere ledd nedsatt? Har leddene forskjøvet seg? Er muskelkraften svekket? Er det tegn til utslett eller sykdom i øynene?

Tilleggsundersøkelser

Revmatologen vil i mange tilfeller være avhengig av svar på prøver og undersøkelser før det kan stilles en sikker diagnose. Det kan være blodprøver som slår ut på betennelsessykdommer, leddvæske som suges ut fra et betent ledd med en sprøyte og bildeundersøkelser som ultralyd, røntgen, CT, MR eller scintigrafi.