Informasjon

Røntgen av ledd

Røntgen av ledd fremstiller beinvevet i og rundt ledd i skjelettet. Brusk, leddhinne (synovium), leddvæske, leddkapsel og leddbånd lar seg ikke direkte fremstille på røntgen. Den vanligste sykdommen i leddene er artrose.

Røntgen av ledd

Røntgen av ledd fremstiller beinvevet i og rundt ledd i skjelettet. Brusk, leddhinne (synovium), leddvæske, leddkapsel og leddbånd lar seg ikke direkte fremstille på røntgen. Den vanligste sykdommen i leddene er artrose. Årsaken til artrose er som oftest høy alder, tidligere skade eller betennelse. Ved artrose vil brusken som dekker de to beinendene i leddet, bli tynnere. Det betyr at rommet mellom de to beinene i leddet, leddspalten, blir smalere. Andre slitasjeforandringer vil være kalkutfellinger, påleiringer, i og rundt leddet.

Det kan være en betydelig sprik mellom symptomer og røntgenologiske funn. Smertefulle tilstander kan gi normale røntgenbilder, mens det motsatt også kan foreligge store slitasjeforandringer på røntgen uten at vedkommende har særlige plager av det. Best sammenheng mellom plager og røntgenfunn er det i kneleddene (85%), ledd i fingre og tær (80%) og hofteleddene (75%).

Undersøkelsen gjøres som en viktig del av utredningen av leddplager. Normale funn ved røntgen innebærer at skjelettstrukturer er normale, uten påleiringer og har normal bruskhøyde. Rønten av ledd kan også påvise hevelser i bløtvev, men til dette er f.eks. MR-undersøkelser mye bedre egnet. 

Undersøkelsen

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Den er uten ubehag, men bevegelser for å plassere leddet i riktig posisjon for avbilding, kan utløse smerter. Leddet må være i ro under undersøkelsen. Bilder tas som regel forfra og fra siden. Noen ganger kan andre projeksjoner være nødvendige.

Hva kan man finne?

En lang rekke forandringer kan påvises. Tegn på leddbetennelse (artritt) er smalere eller trangere leddspalte, hevelse i bløtvevet rundt leddet og leddnær beinskjørhet. Tegn på artrose er forkalkninger i og rundt leddet, små beinutvekster og små blæredannelser i beinet, og i langtkomne tilfeller endres leddets form.

Leddgikt gir typisk forandringer i de små leddene i fingre og tær, samt i håndleddene. Store ledd kan angripes lengre ut i forløpet. Artrose i hendene rammer de ytterste leddene i fingrene, men hofter og knær er de mest utsatte og plagsomme former for artrose. Urinsyregikt (podagra) kommer nesten alltid i stortåens grunnledd.

Vil du vite mer?

Se animasjon om røntgen