Informasjon

Schirmers test

Schirmer`s test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom.

Hva er Schirmers test?

Schirmer`s test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom. Undersøkelsen kan gjøres poliklinisk eller i forbindelse med innleggelse. Undersøkelsen er rask, enkel og smertefri, men den kan enkelte ganger være noe irriterende for øynene.

Formålet

Sjøgren`s syndrom kjennetegnes av tørrhet i munn og øyne. Ved å måle tåremengden som produseres, får legen viktig informasjon som styrker (ved nedsatt tåreproduksjon) eller svekker (ved normal tåreproduksjon) mistanken om Sjøgrens syndrom.

Undersøkelsen er ikke spesielt nøyaktig, slik at legen kan ikke basere diagnosen på dette resultatet alene.

Forberedelser

Bruk ikke øyedråper og kontaktlinser samme dag som undersøkelsen skal foregå. Utover dette krever undersøkelsen ingen spesielle forberedelser.

Selve undersøkelsen

Strimler av filterpapir med en brett over øyelokkskanten plasseres i høyre og venstre øyes nedre øyelokk i 5 minutter. Papiret tas vekk og mengden av absorbert tårevæske måles. Du får vite resultatet med en gang.

Det er ingen risiko forbundet med undersøkelsen.

Vil du vite mer?

  • Sjøgrens syndrom
  • Schirmers test - for helsepersonell
  • Sjøgrens syndrom - for helsepersonell