Informasjon

Schirmers test

Schirmers test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom.

Hva er Schirmers test?

Schirmers test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom. Undersøkelsen kan gjøres poliklinisk eller i forbindelse med innleggelse. Undersøkelsen er rask, enkel og smertefri hos de fleste. Enkelte kan oppleve øyeirritasjon, mens noen få opplever øyesmerte når testen blir tatt. 

Formålet

Sjøgrens syndrom kjennetegnes av tørrhet i munn og øyne. Ved å måle tåremengden som produseres, får legen viktig informasjon som styrker (ved nedsatt tåreproduksjon) eller svekker (ved normal tåreproduksjon) mistanken om Sjøgrens syndrom.

Undersøkelsen er ikke spesielt nøyaktig. Studier viser at den fanger opp i underkant av halvparten av alle med nedsatt tåreproduksjon (lav sensitivitet). For eksempel kan en pasient med nedsatt tåreproduksjon oppleve øyeirritasjon under testen, noe som kan utløse tåreflod og dermed gi et falskt testresultat.  Testen er noe bedre til å identifisere de som har normal tåreproduksjon (middels spesifisitet). Legen kan ikke basere diagnosen på Schirmers test alene.

Forberedelser

Bruk ikke øyedråper og kontaktlinser samme dag som undersøkelsen skal foregå. Utover dette krever undersøkelsen ingen spesielle forberedelser.

Selve undersøkelsen

Strimler av filterpapir med en brett over øyelokkskanten plasseres i høyre og venstre øyes nedre øyelokk i 5 minutter. Under testen kan øynene være lukket, eller du kan velge å holde de åpne. Etter 5 minutter tas filterpapiret vekk, og mengden av absorbert tårevæske måles. Du får vite resultatet med en gang.

Det er ingen risiko forbundet med undersøkelsen.

Vil du vite mer?

  • Sjøgrens syndrom
  • Schirmers test - for helsepersonell
  • Sjøgrens syndrom - for helsepersonell