Informasjon

Årsaker til akutt nyresvikt

Renal svikt

Skade i selve nyren er den mest kompliserte årsaken til nyresvikt og omfatter 10-50 prosent av alle tilfeller med akutt nyresvikt/nyreskade. Renale årsaker til akutt nyresvikt omfatter tilstander som påvirker filtrasjonen i nyrene, som påvirker blodtilførselen til nyren, og som påvirker det nyrevevet som håndterer omsetningen av salt og vann. Noen av tilstandene som kan forårsake nyresvikt er følgende:

Glomerulonefritt

Glomeruli, som utgjør filtrasjonssystemet i nyrene, kan ødelegges av en rekke sykdommer, bl.a. infeksjoner. Betennelsen som oppstår, skader nyrefunksjonen. Nyrene produserer mindre urin enn normalt, det kan komme blod i urinen, blodtrykket kan stige og væskeopphopning i kroppen gjør at kroppen sveller ut (ødemer). Behandlingen består vanligvis i medisiner, og i noen tilfeller når nyrefunksjonen faller betydelig, kan kunstig rensing av blodet (dialyse) være nødvendig for å fjerne livstruende avfallsstoffer som ikke blir skilt ut.

Akutt interstitiell nefritt

Dette er en plutselig nedsettelse av nyrefunksjonen som følge av betennelse i vevet som først og fremst håndterer salt- og væskebalansen, og ikke utskillelsen av avfallsstoffer. De vanligste årsakene er medikamenter som antibiotika, betennelsesdempende midler (NSAIDs) og vanndrivende medisiner. Andre årsaker er infeksjoner og immunsykdommer som lupus, leukemi, lymfom og sarkoidose. Tilstanden kan vanligvis normalisere seg hvis nyreskaden ikke er for alvorlig. Behandlingen består i å stanse bruken av den medisinen som er skyld i tilstanden, behandle eventuell infeksjon, og dialyse i de tilfeller nyrefunksjonen er dårlig.

Akutt tubulær nekrose

Samlerørene i nyrene (tubuli) er skadet og fungerer ikke normalt. Denne tilstanden er skyld i 85-90% av alle tilfeller med akutt nyresvikt som skyldes nyresykdom. Bakenforliggende årsaker er sjokk (som nedsetter blodtilførselen til nyrene), medikamenter (særlig antibiotika) og cellegift, giftstoffer og kontraststoffer som brukes ved ulike røntgenundersøkelser.

Noen produserer mye mindre urin enn normalt. Andre symptomer er slitenhet, ødemer, kvalme, brekninger, magesmerter, tap av matlyst og utslett. Noen ganger er det ingen symptomer.

Behandlingen avhenger av årsaken til skaden og kan bestå i å stanse medikamentbruken, gjenopprette normale væskemengder i kroppen og bedre blodtilførselen til nyrene. Et vanndrivende middel kan gis for å øke urinproduksjonen hvis du har for mye væske i kroppen. Medisiner kan også brukes til å korrigere kjemiske forstyrrelser i blodet ditt. Hvis nyrene dine ikke klarer å bli friske igjen, og disse tiltakene ikke er tilstrekkelig til å korrigere for den nedsatte nyrefunksjonen, kan du trenge regelmessig dialyse og eventuelt senere nyretransplantasjon.

Forrige side Neste side