Informasjon

Årsaker til akutt nyresvikt

Det skilles mellom prerenale, renale og postrenale årsaker til akutt nyresvikt/nyreskade. Prerenale årsaker er vanligst.

Årsakene til akutt nyresvikt eller nyreskade inndeles i følgende kategorier (renal betyr "som har med nyrene å gjøre"):

 • Prerenale - årsaken befinner seg utenfor nyrer og urinveier. Vanligvis er det problemer med sirkulasjonen (eks. sjokkutvikling) eller blodet før det når nyrene.
 • Renal - årsaken er i selve nyren og hindrer skikkelig filtrering av blodet og produksjon av urin.
 • Postrenal - årsaken er i urinveiene, noe hindrer passasjen av urin.

Prerenal svikt

Nyre - urinveier

Dette er den vanligste typen akutt nyresvikt og er forklaringen i 40-80 prosent av tilfellene. Nyrene dine mottar ikke nok blod til filtrasjon. Prerenal svikt kan skyldes følgende tilstander:

 • Inntørking (dehydrering) - som følge av brekninger, diaré, vanndrivende medisiner eller blodtap.
 • Forstyrret blodtilførsel til nyrene - skyldes en lang rekke årsaker:
  • Drastisk fall i blodtrykket som følge av en stor operasjon, alvorlige skader eller forbrenninger, alvorlig infeksjon i blodet (blodforgiftning, sepsis).
  • Blokkering eller innsnevring av et blodkar som bringer blod til nyrene
  • Hjertesvikt eller hjerteanfall som gir nedsatt sirkulasjon
  • Leversvikt som gir hormonendringer som påvirker blodstrømmen og blodtrykket i nyrene

Det er egentlig ikke noen skade av nyrene ved prerenal svikt. Derfor kan man med riktig behandling få nyrene til å gjenoppta sin normale funksjon, hvis da ikke sirkulasjonssvikten til nyrene blir langvarig, og det oppstår varige nyreskader.

Renal svikt

Skade i selve nyren er den mest kompliserte årsaken til nyresvikt og omfatter 10-50 prosent av alle tilfeller med akutt nyresvikt/nyreskade. Renale årsaker til akutt nyresvikt omfatter tilstander som påvirker filtrasjonen i nyrene, som påvirker blodtilførselen til nyren, og som påvirker det nyrevevet som håndterer omsetningen av salt og vann. Noen av tilstandene som kan forårsake nyresvikt er følgende:

Glomerulonefritt

Glomeruli, som utgjør filtrasjonssystemet i nyrene, kan ødelegges av en rekke sykdommer, bl.a. infeksjoner. Betennelsen som oppstår, skader nyrefunksjonen. Nyrene produserer mindre urin enn normalt, det kan komme blod i urinen, blodtrykket kan stige og væskeopphopning i kroppen gjør at kroppen sveller ut (ødemer). Behandlingen består vanligvis i medisiner, og i noen tilfeller når nyrefunksjonen faller betydelig, kan kunstig rensing av blodet (dialyse) være nødvendig for å fjerne livstruende avfallsstoffer som ikke blir skilt ut.

Akutt interstitiell nefritt

Dette er en plutselig nedsettelse av nyrefunksjonen som følge av betennelse i vevet som først og fremst håndterer salt- og væskebalansen, og ikke utskillelsen av avfallsstoffer. De vanligste årsakene er medikamenter som antibiotika, betennelsesdempende midler (NSAIDs) og vanndrivende medisiner. Andre årsaker er infeksjoner og immunsykdommer som lupus, leukemi, lymfom og sarkoidose. Tilstanden kan vanligvis normalisere seg hvis nyreskaden ikke er for alvorlig. Behandlingen består i å stanse bruken av den medisinen som er skyld i tilstanden, behandle eventuell infeksjon, og dialyse i de tilfeller nyrefunksjonen er dårlig.

Akutt tubulær nekrose

Samlerørene i nyrene (tubuli) er skadet og fungerer ikke normalt. Denne tilstanden er skyld i 85-90% av alle tilfeller med akutt nyresvikt som skyldes nyresykdom. Bakenforliggende årsaker er sjokk (som nedsetter blodtilførselen til nyrene), medikamenter (særlig antibiotika) og cellegift, giftstoffer og kontraststoffer som brukes ved ulike røntgenundersøkelser.

Noen produserer mye mindre urin enn normalt. Andre symptomer er slitenhet, ødemer, kvalme, brekninger, magesmerter, tap av matlyst og utslett. Noen ganger er det ingen symptomer.

Behandlingen avhenger av årsaken til skaden og kan bestå i å stanse medikamentbruken, gjenopprette normale væskemengder i kroppen og bedre blodtilførselen til nyrene. Et vanndrivende middel kan gis for å øke urinproduksjonen hvis du har for mye væske i kroppen. Medisiner kan også brukes til å korrigere kjemiske forstyrrelser i blodet ditt. Hvis nyrene dine ikke klarer å bli friske igjen, og disse tiltakene ikke er tilstrekkelig til å korrigere for den nedsatte nyrefunksjonen, kan du trenge regelmessig dialyse og eventuelt senere nyretransplantasjon.

Postrenal svikt

Denne tilstanden kalles på fagspråket ofte for urinretensjon, fordi den skyldes at noe blokkerer urinstrømmen fra nyrene. Postrenal svikt er skyld i 10 prosent av alle tilfeller med akutt nyresvikt/nyreskade. Denne tilstanden kan oppheves og normaliseres, med mindre avstengningen har stått på så lenge at det har gitt varig nyreskade. Avstegning av en eller begge urinlederne kan forårsakes av:

 • Nyrestein
 • Kreft i urinveiene eller omgivende organer (som vokser inne i urinlederen og blokkerer den)
 • Medisiner

Avstengning av urinblæren kan forårsakes av:

 • Blærestein
 • Forstørret prostata (den vanligste årsaken hos menn)
 • Blodansamling som levrer seg
 • Blærekreft
 • Nevrologisk sykdom som hindrer blæren i å trekke seg sammen for tømning

Behandlingen består i å fjerne det som forårsaker blokkeringen. Når blokkeringen er fjernet, vil nyrene vanligvis gjenvinne sin funksjon i løpet av 1-2 uker, hvis det ikke foreligger infeksjon eller andre problemer.

Vil du vite mer?