Informasjon

Akutt nyresvikt - symptomer og diagnose

Akutt nyresvikt eller nyreskade er en diagnose som først og fremst baserer seg på blodprøver som måler nyrefunksjonen.

Temaside om Korona

Hva er symptomene?

Symptomene ved akutt nyreskade eller nyresvikt varierer. Noen er uten symptomer, i hvert fall i de tidlige stadier. Symptomene kan også være meget vage:

 • Nedsatt urinproduksjon
 • Hevelse i kroppen
 • Konsentrasjonsvansker
 • Forvirring
 • Slitenhet
 • Slapphet
 • Kvalme, brekninger
 • Magesmerter
 • Diaré
 • Metallsmak i munnen

Symptomer som kramper og koma kan forekomme i svært alvorlige tilfeller av akutt nyresvikt.

Blodprøver

Siden symptomer kan være fraværende, vage eller ukarakteristiske, må diagnosen baseres på andre funn. Legeundersøkelsen er viktig, men heller ikke den gir særlig ofte funn som retter mistanken mot akutt nyresvikt. Nyresvikt påvises derimot forholdsvis enkelt ved hjelp av blod- og urinprøver. Slike tester kan både allmennleger og sykehusavdelinger utføre. De inngår i det vanlige testbatteriet som tas ved uklare sykdomsbilder.

 • Den viktigste blodprøven er måling av kreatinin. Ved nedsatt nyrefunksjon stiger kreatinin-verdien i blodet ganske raskt. Prøven er også velegnet til å følge forløpet av en akutt nyreskade.
 • Elektrolytt-verdiene i blodet kan også være unormalt høye eller lave som følge av utilstrekkelig filtrering av blodet i nyrene. Det gjelder elektrolytter som natrium, kalium, klor, kalsium.
 • Ved langvarig og alvorlig nyresvikt kan mengden røde blodceller bli lav. Dette kalles anemi.

Urinprøver

Måling av urinmengden som produseres over noen timer, er også en viktig markør i vurderingen av akutt nyresvikt. Når nyrevevet er skadet, kan protein og andre stoffer bli skilt ut i urinen i unormalt store mengder.

 • Urin som blir igjen i urinblæren etter at du har latt vannet, tyder på postrenal svikt, vanligvis som følge av forstørret prostatakjertel hos menn.
 • Urinen kan bli mørk som uttrykk for at kreatinin og andre stoffer konsentreres opp i urinen.
 • Mikroskopisk undersøkelse av urinen kan gi funn som forteller om nyreproblemer. Det kan være blod, puss eller fast materiale som betegnes "sylindre". Sylindre er avlange sammenklumpninger av bl.a. ulike celletyper som hvite og røde blodceller.
 • Elektrolyttmengden i urinen kan også bidra til å klargjøre årsaken til nyresvikten.

Dersom diagnosen fortsatt er usikker etter at svarene på laboratorieprøvene foreligger, vil man gjøre en ultralydundersøkelse av nyrene og urinblæren din. Undersøkelsen kan avsløre bestemte årsaker til nyresvikt. Også CT- og MR-undersøkelser kan bli påkrevd. I noen tilfeller er det nødvendig å ta vevsprøve fra nyrene dine (biopsi) for å finne årsaken til nyresvikten.

Vil du vite mer?