Informasjon

Akutt nyresvikt - oversikt

Diagnosen

Diagnosen stilles først og fremst på grunnlag av målinger av nyrefunksjonen. Kreatinin er et stoff som kan måles i blodet, og er den beste markøren på nyrefunksjonen. Ved nedsatt nyrefunksjon stiger kreatinin. Målinger av andre blodstoffer er med og stadfester at nyrene ikke klarer å gjøre jobben sin, f.eks. elektrolytter (natrium, kalium, klor) eller syrebase-verdier. Ultralyd klargjør om årsaken er postrenal. Ved renal årsak kan det bli aktuelt å stikke en tynn nål inn i nyren for å hente ut litt nyrevev (nyrebiopsi) som kan granskes i mikroskop.

Forrige side Neste side