Informasjon

Akutt nyresvikt - oversikt

Prognose

Akutt nyresvikt er en alvorlig tilstand. De aller fleste som får akutt nyresvikt, er alvorlig syke på forhånd. Således regner man med at 1 av 3 ikke overlever denne komplikasjonen. Men de fleste overlever, og flertallet blir helt friske igjen.

Forrige side Neste side