Informasjon

Cystenyrer

Cystenyrer er en arvelig sykdom. Den medisinske betegnelsen er autosomal dominant polycystisk nyresykdom, forkortet ADPKD.

Temaside om Korona

Hva er cystenyrer?

Cystenyrer er en arvelig sykdom (autosomal dominant polycystisk nyresykdom, ADPKD). Tilstanden innebærer at det oppstår små væskefylte hulrom (cyster) i nyrene. Disse cystene vil med tiden kunne fortrenge normalt nyrevev og vil således redusere nyrefunksjonen. ADPKD medfører ødeleggelse av nyrevevet hos mer enn halvparten av pasientene.

Hyppigheten av tilstanden angis å ligge mellom 1 av 400 til 1 av 1000 personer i befolkningen. Cystenyrer er årsak til cirka 10 prosent av alle tilfeller med alvorlig nyresvikt, pasienter som med tiden kan trenge nyretransplantasjon. Gjennomsnittsalder for start av behandling av nyresvikt er ca. 55 år.

Neste side