Informasjon

Cystenyrer

Cystenyrer er en arvelig sykdom. Den medisinske betegnelsen er autosomal dominant polycystisk nyresykdom, forkortet ADPKD.

Hva er cystenyrer?

Cystenyrer er en arvelig sykdom (autosomal dominant polycystisk nyresykdom, ADPKD). Tilstanden innebærer at det oppstår små væskefylte hulrom (cyster) i nyrene. Disse cystene vil med tiden øke i størrelse og fortrenge normalt nyrevev, og slik svekke nyrefunksjonen. ADPKD fører til nyresvikt hos mer enn halvparten av pasientene.

Hyppigheten av tilstanden angis å ligge på ca. 1 tilfelle per 1000 personer i befolkningen. Cystenyrer er årsak til cirka 10 prosent av alle tilfeller med alvorlig nyresvikt, pasienter som med tiden kan trenge nyretransplantasjon. Gjennomsnittsalder for start av behandling av nyresvikt er ca. 55 år.

Neste side