Informasjon

Cystenyrer

Temaside om Korona

Årsak

CT-bilde av nyrecyste
CT-bilde av nyrecyste

Sykdommen er arvelig, men selv om du har arvet de skadde arveanleggene (genene), så er ikke det ensbetydende med at du vil utvikle nyresvikt. Ved å studere arveanleggene har man funnet ut at det er to gener som kan være endret, og avhengig av hvilket gen som er skadet, skilles det mellom to hovedtyper (type 1-ADPKD - utgjør 85 prosent, type 2-ADPKD utgjør 15 prosent).

Nyrenes størrelse øker kontinuerlig som følge av voksende cyster. Denne økningen er målbar og er forbundet med reduksjon av nyrefunksjonen. Raskere økning i nyreforstørrelsen medfører en raskere nedgang i nyrefunksjonen.

Forrige side Neste side