Informasjon

Cystenyrer

Temaside om Korona

Hvordan vokser nyrene?

Det er stor variasjon i veksthastigheten til nyrecyster hos pasienter med ADPKD. Nyrenes størrelse øker i takt med økningen av cystevolumet.

Hos den enkelte pasient er det oftest en jevn økning av cystenes størrelse, og et jevnt fall av nyrefunksjonen over tid. Men hastigheten av cystenes vekst, og dermed utviklingen av sviktende nyrefunksjon, kan variere betydelig fra person til person. 

 

Forrige side Neste side