Informasjon

Cystenyrer

Temaside om Korona

Diagnostikk

Diagnosen stilles ofte under utredning fordi en person i familien har cystenyrer. I andre tilfeller kan utgangspunktet være utredning for blod eller eggehvite i urinen, eller anfall med magesmerter.

De avgjørende undersøkelsene er ultralyd eller CT hvor cystene kan påvises med sikkerhet. I tillegg tas blod- og urinprøver for å kartlegge nyre- og leverfunksjon. Ved mistanke om sykdom i blodårer kan annen bildediagnostikk være påkrevd.

Utviklingen (veksten) av nyrecystene kan følges med gjentatte ultralyd- eller MR-undersøkelser med års mellomrom. Det kan også bidra til å anslå når nyrefunksjonen blir så påvirket at behandling er nødvendig. 

Siden dette er en arvelig sykdom hvor det er 50% risiko for at en forelder med genfeilen vil overføre den til sine barn, kan det være aktuelt med genetisk veiledning, og eventuelt gentesting hos personer som ønsker det. 

Forrige side Neste side