Informasjon

Cystenyrer

Behandling

Målet med behandlingen er å forsinke utviklingen av nyresvikt. Dersom tilstanden utvikles til alvorlig nyresvikt er dialyse og nyretransplantasjon nødvendig.

Behandlingen av cystenyrer og nyresvikt er en spesialistoppgave (nefrolog). Behandlingen rettes mot symptomene. Høyt blodtrykk behandles for å bremse utviklingen av nyresvikt, og for å redusere risiko for hjerte-komplikasjoner eller hjerneblødninger. Ellers behandles urinveisinfeksjon og nyrestein på vanlig måte om slike komplikasjoner opptrer. Når det oppstår alvorlig nyresvikt, starter dialysebehandling i påvente av nyretransplantasjon.

Du bør unngå å delta i kontaktidretter med risiko for støt mot ryggen eller magen. Det kan føre til at cyster eller nyrevev revner.

Forrige side Neste side