Informasjon

Cystenyrer

Temaside om Korona

Prognose

Ved type 1-ADPKD begynner nyrefunksjonen oftest å avta i 30-40-årsalderen, ved type 2-ADPKD starter denne prosessen ca. ti år senere. Hos de fleste oppstår nyresvikt, og de må i dialyse. Mer enn halvparten har utviklet nyresvikt ved 50-60 års alder.

De aller fleste som får alvorlig nyresvikt blir behandlet med nyretransplantasjon. 

Forrige side Neste side