Informasjon

Emfysematøs nyrebekkenbetennelse

Emfysematøs pyelonefritt er en meget sjelden, livstruende, "kjøttetende" (nekrotiserende) infeksjon i nyrevevet og vevet rundt nyren forårsaket av gassdannende bakterier.

Hva er emfysematøs nyrebekkenbetennelse?

Emfysematøs pyelonefritt er en meget sjelden, livstruende, "kjøttetende" (nekrotiserende) infeksjon i nyrevevet og vevet rundt nyren forårsaket av gassdannende bakterier. Tilstanden er vanligvis lokalisert kun til den ene nyren, men den forekommer på begge sider hos cirka 5 prosent. Sykdommen er svært sjelden, og forekommer kun hos voksne.

Nyre - tverrsnitt

Årsaker

De fleste pasientene har en underliggende, dårlig kontrollert diabetes mellitus. Sykdommen er også hyppigere hos pasienter hvor det er trange eller avstengte partier i urinveien (eks. nyrestein) eller det er andre årsaker til nedsatt nyrefunksjon.

Hvorfor sykdommen oppstår, er lite kjent. Det er ganske sikkert mange faktorer som spiller inn, men underliggende sykdom i nyrene og urinveiene, eller en immunsvikttilstand, foreligger nesten alltid.

Symptomer

Tilstanden viser seg som en akutt nyrebekkenbetennelse med feber, frysninger, flankesmerter, kvalme, brekninger og svie ved vannlating. Denne spesielle tilstanden mistenkes først når vanlig behandling av nyrebekkenbetennelse ikke fører til bedring, eller dersom symptmene er spesielt intense og alvorlige. 

Diagnostikk

En pasient med nyrebekkenbetennelse som ikke blir bedre med vanlig behandling, og som etter hvert blir sykere og sykere, bør undersøkes grundig utover det en kan gjøre med blodprøver og urinprøver. 

CT-røntgen er den beste metoden for å kunne påvise luft/gassdannelse i eller rundt nyren. CT kan også avklare om det foreligger nyrestein og omfanget av infeksjonen.

Behandling

Dette er avansert sykehusbehandling og omfatter antibiotika direkte i blodet, væsketilførsel og kontroll av høyt blodsukker. Det er også aktuelt å operere for å drenere ut gass og puss fra nyren. Noen ganger må nyren fjernes ved operasjon. 

Med god og intens behandling vil de fleste overleve. Men mange pasienter får et alvorlig sykdomsforløp, og det kan oppstå svikt i den betente nyren. I noen tilfeller ender det med blodforgiftning, nyresvikt og død. 

Vil du vite mer?

  • Nyrebekkenbetennelse, vanlig
  • Nyrestein
  • Emfysematøs nyrebekkenbetennelse - for helsepersonell