Informasjon

Nefrotisk syndrom

Nefrotisk syndrom er i seg selv ingen sykdom, men en samling symptomer og tegn på at det foreligger en eller annen form for sykdom i nyrene.

Hva er nefrotisk syndrom?

Definisjonen på nefrotisk syndrom er funn av:

  • Protein i urinen (mer enn 3,0 g/døgn)
  • Nedsatt mengde proteiner i blodet (hypoalbuminemi)
  • Ødem, det vil si opphopning av væske i kroppen med hevelse i ankler/legger, ansiktet og eventuelt andre steder
  • En analyse av en vevsprøve hentet fra nyrene gir diagnosn med sikkerhet 
Nyre, lengdesnitt

I tillegg finner en ofte samtidig for mye fettstoffer i blodet, redusert nyrefunksjon, økt tendens til blodpropp og høyt blodtrykk.

Nefrotisk syndrom er en sjelden tilstand som forekommer i alle aldre. Tilstanden er vanligst hos barn under 7 år med 2-7 tilfeller per 100.000 per år. Hos voksne er det funnet en forekomst på 3 tilfeller per 100.000 voksne per år.

Neste side