Informasjon

Nefrotisk syndrom

Behandling

Behandlingen foregår i startfasen på sykehus og følges opp av nyrespesialist. Generelt består behandlingen av en regulering av kroppens væske- og saltinnhold. Dette gjøres ved hjelp av tilpassninger av væskeinntak og kost, samt gjennom medikamentell behandling.

Hovedbehandlingen er vanndrivende midler, til dels i ganske høye doser fordi disse midlene ikke virker så godt ved denne tilstanden som ellers. Bruk av såkalte ACE-hemmere er vist å kunne redusere utskillelsen av protein i urinen og dempe utviklingen av nyresykdom. Kortikosteroider er noe omstridt, de har dårlig effekt ved idiopatisk nefrotisk syndrom, men de synes å ha klar effekt hos barn og i de tilfellene der nefrotisk syndrom kommer sekundært til en annen sykdom.

Forrige side Neste side