Informasjon

Nefrotisk syndrom

Prognose

Utsiktene for helbredelse er gode hos barn der en stor andel blir helt friske. Også hos voksne kan dette være en forbigående tilstand. Men dersom tilstanden er en komplikasjon til annen sykdom, kan det i mange tilfeller ende med nyresvikt og behov for behandling med kunstig nyre (dialyse).

Forrige side Neste side