Informasjon

Nyrecyster

Nyrecyster er små blærer eller hulrom nær overflaten på nyrene. Det er nesten alltid en godartet tilstand som gir få eller ingen symptomer.

Nyrenes funksjon

Nyrene fjerner avfallsprodukter fra blodet. Det gjør de ved å filtrere blodet og lage urin. Avfallsstoffer skilles ut sammen med væske.

Hva er nyrecyster?

Nyrecyste - ultralydbilde
Nyrecyste - ultralydbilde

En nyrecyste er et væskefylt hulrom, en såkalt cyste, som man vanligvis finner i de ytre deler av nyre, i det som kalles nyrebarken. Slike cyster har normalt ingen sammenheng med sykdom og er så godt som alltid godartede.

De fleste nyrecyster medfører ingen symptomer, men noen cyster kan gi episoder med smerter i flankene eller blod i urinen. Cystene er vanligvis små, ovale eller runde tynnveggede sekker fylt med vann. Nyrecyster forekommer svært ofte, og finnes hos ca. 15% av tilfeldig undersøkte voksne personer. Forekomsten øker med økende alder.

Årsaker

Cyster kan dannes hvor som helst i kroppen, men det er særlig vanlige i nyrene. Årsaken til at det dannes slike nyrecyster, er ikke kjent. Det ser imidlertid ut til å være en opphopning i enkelte familier, og man antar derfor at arvelige faktorer kan være av betydning. 

Diagnosen

Nyrecyster oppdages som regel tilfeldig, og de kan for eksempel ses ved ultralyd, CT  eller kontrastrøntgen.

Oftest påvises cysten ved ultralyd. Ved denne undersøkelsen kan leger som er godt trente i denne teknikken, i de flest tilfeller med sikkerhet fastslå om cysten er godartet og uskyldig, eller om det er nødvendig med ytterligere undersøkelser. 

Såkalt CT (trommelrøntgen) kan være nødvendig for nærmere å kartlegge cysten dersom ultralydundersøkelsen ikke gir tilstrekkelig sikkerhet.

Det vil bli tatt rutinemessige blodprøver for eventuelt å avsløre andre sykdommer. Disse vil være normale ved en vanlig cyste.

Behandling

I de aller fleste tilfeller er cysten godartet og medfører ingen plager for pasienten. Det er da ikke nødvendig med noen behandling. I noen få tilfeller hvor pasienten har symptomer eller plager, kan det imidlertid være nødvendig med videre utredning, og eventuelt behandling. 

Prognose

Nyrecyster gir som nevnt sjelden symptomer, og prognosen ved denne tilstanden er god. Unntaksvis vil legen anbefale at det blir gjort CT-kontroll. 

I de aller fleste tilfellene er det ikke nødvendig å fjerne nyrecyster. I sjeldne tilfeller kan det imidlertid oppstå komplikasjoner, for eksempel at man utvikler såkalt hydronefrose som følge av cysten. Dette er en tilstand hvor vann oppdemmes i nyrenes samlesystem slik at det oppstår en trykkskade på nyrevevet. I noen tilfeller kan ubehag eller smerter, eller usikkerhet om cystens natur, gjøre at cysten må tømmes eller fjernes. Som regel vil cysten kunne bli drenert ved hjelp av en nål, men i sjeldne tilfeller kan det også være nødvendig med et kirurgisk inngrep.

Vil du vite mer?