Informasjon

Nyrecyster

Nyrecyster er små blærer eller hulrom nær overflaten på nyrene. Det er en godartet tilstand som gir få eller ingen symptomer.

Nyrenes funksjon

Nyrene fjerner avfallsprodukter fra blodet. Det gjør de ved å filtrere blodet og lage urin. Avfallsstoffer skilles ut sammen med væske.

Hva er nyrecyster?

Nyrecyste - ultralydbilde
Nyrecyste - ultralydbilde

En nyrecyste er et væskefylt hulrom, en såkalt cyste, som man vanligvis finner i de ytre deler av nyrebarken. Slike cyster har normalt ingen sammenheng med sykdom og er så godt som alltid godartede.

De fleste nyrecyster medfører ingen symptomer, men noen cyster kan gi episoder med smerter i flankene, hyppig vannlating eller blod i urinen. Cystene er vanligvis små, ovale eller runde tynnveggede sekker fylt med vann. Nyrecyster forekommer svært ofte, og finnes hos 50% av alle personer i 50-års alderen. Hos de fleste vil nyrecystene forbli uoppdagede. Forekomsten øker med økende alder.

Årsaker

Cyster kan dannes hvor som helst i kroppen, men de er særlig vanlige i nyrene. Årsaken til at det dannes slike nyrecyster, er ikke kjent. Det ser imidlertid ut til å være en opphopning av tilstanden i enkelte familier, og man antar derfor at arvelige faktorer kan være av betydning. Sannsynligvis kan også urinveisinfeksjoner i noen tilfeller disponere for utvikling av cyster.

Diagnosen

Nyrecyster oppdages som regel tilfeldig, og de kan for eksempel ses ved ultralyd eller røntgen.

Såkalt CT (trommelrøntgen) kan være nødvendig for å utelukke kreft eller ansamling av puss, dersom det samtidig er tegn på mer alvorlig sykdom. Hos en helt frisk person vil det imidlertid ikke være nødvendig å utrede dette nærmere. Man vil vanligvis ikke finne noe galt ved en undersøkelse. I noen sjeldne tilfeller kan man kjenne cysten som en svulst i flanken, når cysten er spesielt stor.

Det vil bli tatt rutinemessige blodprøver for eventuelt å avsløre andre sykdommer. Disse vil være normale ved en vanlig cyste.

Behandling

I de aller fleste tilfeller er cysten godartet og medfører ingen plager for pasienten. Det er da ikke nødvendig med noen behandling. I noen få tilfeller hvor pasienten også har andre symptomer eller plager, kan det imidlertid være nødvendig med et kirurgisk inngrep for å lindre plagene og ved usikkerhet få bekreftet at cysten er godartet.

Prognose

Nyrecyster gir som nevnt sjelden symptomer, og prognosen ved denne tilstanden er god. Unntaksvis vil legen anbefale at det blir gjort CT-kontroll etter 1/2-1 år. Oppstår plager vil legen henvise deg til CT eller MR tidligere for å se om cysten vokser.

I de aller fleste tilfellene er det uhensiktsmessig og unødvendig å tømme eller fjerne nyrecyster. I sjeldne tilfeller kan det imidlertid oppstå komplikasjoner, for eksempel at man utvikler såkalt hydronefrose som følge av cysten. Dette er en tilstand hvor vann oppdemmes i nyrenes samlesystem slik at det oppstår en trykkskade på nyrevevet. I noen tilfeller kan ubehag eller smerter, eller usikkerhet om cystens natur, gjøre at cysten må tømmes eller fjernes. Som regel vil cysten kunne bli drenert ved hjelp av en nål, men i sjeldne tilfeller kan det også være nødvendig med et kirurgisk inngrep.

Vil du vite mer?