Informasjon

Overaktiv blære

En overaktiv urinblære er karakterisert ved sterk vannlatingstrang, med eller uten samtidig urinlekkasje, vanligvis med hyppig vannlating og behov for å tisse om natten.

Temaside om Korona

Overaktiv blære

Nyre - binyre - blære - urinveier

En overaktiv urinblære er karakterisert ved sterk og brå vannlatingstrang, hyppig vannlating med små volum dag og natt. Urinlekkasje forekommer hos ca. en tredel. Definisjonen forutsetter at infeksjoner og andre underliggende sykdommer er utelukket. Tilstanden rammer både unge og eldre, og den kan i de fleste tilfeller håndteres av allmennlegen.

Overaktiv blære regnes som en underrapportert tilstand. Mange har plager, men de søker ikke lege for det. Av den grunn er oppgaver over forekomsten litt usikre. Men både en amerikansk og en europeisk studie utført i mange land konkluderer med at cirka 15 prosent av befolkningen sjeneres av slike plager. Siden både nattlig vannlating, sterk vannlatingstrang og hyppige vannlatinger er vanlig forekommende fenomener i befolkningen, er det ikke noe sylskarpt skille mellom plager og sykdom, eller klare retningslinjer for når det er behov for behandling.

Det er ingen ingen kjønnsforskjell totalt sett, men plagen er hyppigere blant kvinner i yngre alder, mens den er hyppigere hos menn i høyere alder. Forekomsten øker med alderen. Blant personer under 35 år fant forskerne at cirka 7 prosent hadde overaktiv blære, mens 30 prosent av dem over 75 år hadde tilstanden. 55 prosent av kvinnene med overaktiv blære hadde urinlekkasje, mens tilsvarende tall for menn var bare 16 prosent.

Neste side