Informasjon

Overaktiv blære

Temaside om Korona

Diagnostikk

Diagnosen stilles i de fleste tilfeller på grunnlag av sykehistorien og utelukkelse av andre mulige forklaringer, blant annet ved gynekologisk undersøkelse hos kvinner og urinundersøkelse. Det er nyttig for legen om du registerer alle vannlatingene dine, helst over minst to døgn. Til det kan du bruke dette vannlatingsskjemaet (miksjonsliste) .

Tilleggsundersøkelser er som oftest unødvendige, men ved uklarhet om diagnosen kan det være aktuelt å gjøre såkalte urodynamiske undersøkelser som tester urinblærens funksjon.

De aller fleste pasienter kan utredes og behandles av allmennlegen. Men ved usikkerhet om diagnosen eller ved dårlig virkning av behandling, kan det være aktuelt å henvise til spesialist i urinveissykdommer (urolog) eller kvinnesykdommer (gynekolog). Ved noen sykehus finnes såkalte uroterapeuter. De har spesialkunnskap i håndtering av urinveislidelser og kan gi god hjelp med råd og behandling.

Forrige side Neste side