Informasjon

Blod i urinen

Kjerneopplysninger

Om urinveiene

Nyre - binyre - blære - urinveier
 • Blod i urinen (hematuri) kan komme fra blødningskilder hvor som helst i urinveiene
 • Urinveiene består av to nyrer, nyrebekken og urinledere , samt en urinblære (se bilde) og et urinrør
 • Urinrøret til mannen er lengre enn hos kvinnen og prostatakjertelen og sædlederne kan også være kilde for blødning til urinveiene

Definisjon

 • Man skiller mellom to hovedtyper av blod i urinen
 • Blod i urinen som kun kan påvises ved hjelp av mikroskopi eller urinstrimler (mikroskopisk)
 • Blod i urinen som er synlig for pasienten selv (makroskopisk)

Forekomst

 • Mikroskopisk påvisning av blod i urinen uten samtidige symptomer finnes hos 3-15% av befolkningen. Bare 2% av disse har i allmennpraksis alvorlige årsaker til hematurien
 • Vanligste diagnoser ved synlig blod i urinen
  • Infeksjon 30-50%
  • Prostatasykdom 20-30%
  • Kreft 5-10%
  • Steinsykdom, skade og nyresykdom er mer sjeldne
  • Synlig blod i urinen vil forekomme hos
   • 80-90% av blærekreftpasienter
   • 20-40% av nyrekreftpasienter
   • 10% av prostatakreftpasienter
 • Vanligste diagnoser ved ikke-synlig blod i urinen
  • Infeksjon 25-50%
  • Prostatatsykdom 20-30%
  • Kreft 5-10%
   • De aller fleste pasienter med blære- eller nyrekreft vil ha mikroskopisk påvisbar blod i urinen i forløpet

Vurdering av blod i urinen

 • Hos halvparten av pasientene vil man ikke finne noen sikker forklaring på synlig eller ikke-synlig blod i urinen
 • Det må utredes med tanke på svulst, stein i urinveiene, infeksjon eller nyresykdom
 • Man må forsøke å finne ut
  • hvor det blør fra
  • om blødningen er konstant eller sporadisk
  • hva slags sykdomsprosess som er skyld i blødningen
 • Alder er en viktig faktor i årsaksvurderingen
  • nyrebetennelser (nefritter) er vanligst hos barn
  • kreft er sjelden før 50 års alder
 • Bruk av giktmedisiner og blodtynnende medisiner kan gi blod i urinen

De vanligste årsakene

Som kan kreve behandling

Sjeldne årsaker

Som kan kreve behandling

Advarsel

 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege

Vil du vite mer?

Illustrasjoner