Informasjon

Nyredialyse

Dialyse er en metode for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppens egen rensefabrikk, nyrene, har sviktet.

Hopp til innhold

Nyresvikt

Nyrene er blodets rensefabrikk. De utgjør bare 0,5 prosent av kroppsvekten, men det filtreres hvert døgn inntil 180 liter vann gjennom hver nyre. Det meste av væsken går tilbake til blodet, mens avfallsstoffene renses og skilles ut i urinen. Dialyse er en metode for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppens egen rensefabrikk har sviktet, slik situasjonen er ved kronisk nyresvikt. Nyresvikt kan oppstå som følge av blant annet diabetes, høyt blodtrykk, cystenyrer, medfødte misdannelser og nyresykdommer (glomerulonefritter).

(Hemo)dialyse gjør det mulig for pasienter med nyresvikt å leve et aktivt liv på tross av sin alvorlige sykdom. Tidspunktet for når du bør starte med dialyse, bestemmes ut fra nyrefunksjonen. Den beregnes ut fra kreatinin-verdien og en formel til kalkulasjon av GFR (glomerulær filtrasjonshastighet). Normalt starter man med dialyse i god tid før nyrene har helt utslukket nyrefunksjon.

Det hender at nyrene slutter å virke brått (akutt nyrebetennelse) etter en akutt sykdom, komplisert operasjon, hjerteinfarkt eller et annet alvorlig problem. Visse medikamenter kan også forårsake nyreskade.