Informasjon

Dialyse

Dialyse er en metode for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppens egen rensefabrikk, nyrene, har sviktet.

Nyresvikt

Nyrene er blodets rensefabrikk. De utgjør bare 0,5 prosent av kroppsvekten, men det filtreres hvert døgn inntil 180 liter væske gjennom hver nyre. Det meste av væsken går tilbake til blodet, mens avfallsstoffene renses og skilles ut i urinen. Dialyse er en metode for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppens egen rensefabrikk har sviktet, slik situasjonen er ved kronisk nyresvikt. Nyresvikt kan oppstå som følge av blant annet diabetes, høyt blodtrykk, cystenyrer, medfødte misdannelser og nyresykdommer (glomerulonefritter).

Dialyse gjør det mulig for pasienter med nyresvikt å leve et aktivt liv på tross av sin alvorlige sykdom. Tidspunktet for når du bør starte med dialyse, bestemmes i forhold til nyrefunksjonen. Den beregnes ut fra kreatininverdien og en formel til kalkulasjon av GFR (glomerulær filtrasjonshastighet). Normalt starter man med dialyse i god tid før nyrene har helt utslukket nyrefunksjon.

Det hender at nyrene slutter å virke brått (akutt nyresvikt) etter nyrebetennelse, en akutt sykdom, komplisert operasjon, hjerteinfarkt eller et annet alvorlig problem. Visse medikamenter kan også forårsake nyreskade.

Om lag 1600 personer med nyresvikt i Norge må gjennomføre dialyse. Av disse får rundt 1300 pasienter hemodialyse og 300 peritonealdialyse. Tallet på dialysepasienter generelt er økende.

Animasjon av nyredialyse
Neste side