Informasjon

Dialyse

Temaside om Korona

Dialyse

Det er to typer dialyse: hemodialyse og peritoneal dialyse. Hemodialyse innebærer at blodet sirkulerer gjennom et filter i en dialysemaskin. Blodet renses for avfallsprodukter og overskuddsvann. Syrenivået og konsentrasjonen av ulike mineraler som natrium og kalium i blodet normaliseres. Blodet returneres så til kroppen.

Peritonealdialyse er en rensing av blodet som skjer ved at dialysevæske sprøytes inn i bukhulen og tømmes via et kateter.

Forrige side Neste side