Informasjon

Dialyse

Temaside om Korona

Hemodialyse

Dialysefistler
Dialysefilter

Langvarig dialyse krever tilgang til en blodåre slik at maskinen kan hente ut blod for rensing og så returnere blodet til kroppen. Dette kan foregå i form av en arteriovenøs fistel, et transplantat/"graft" (se figuren over) eller et dialysekateter.

Den foretrukne tilgangen for hemodialyse er en arteriovenøs fistel (AV-fistel) der arterien (pulsåren) er direkte koblet til venen (som fører blodet tilbake til hjertet). Fistelen blir en snarvei, en kortslutning, mellom arterien og venen. Etter anleggelse av en slik fistel trenger venen to til fire måneder for å bli stor nok slik at den kan brukes ved dialyse. Når den er ferdig utviklet, plasseres to nåler i venen for dialyse. En nål brukes til å trekke ut blod og sende det gjennom dialysemaskinen. Den andre nålen brukes for å returnere det rensede blodet.

Et arteriovenøst transplantat ("graft") opereres inn hos pasienter som har små vener eller der anleggelse av en fistel har vært mislykket. Transplantatet er laget av kunstig materiale og dialysenålene settes direkte inn i transplantatet. Denne tilgangen til venen opereres vanligvis inn under lokalbedøvelse og uten at du behøver å innlegges på sykehus.

Et hemodialysekateter er en slange som er plassert i en stor vene og som går ned til hjertet. Kateteret kan enten være midlertidig eller permanent. Tilgang til kateteret plasseres oftest på øvre del av brystet. Risikoen for komplikasjoner som infeksjoner, luft i blodbanen, blødninger, blodproppdannelse eller forsnevringer i blodåren kan reduseres betydelig dersom både du og dialysepersonalet tar forhåndsreglene som anbefales. 

Hemodialyse tar vanligvis 3-4 timer per gang og må utføres tre ganger i uka. Det kan være nødvendig for deg å reise til et dialysesenter. Hjemmedialyse er mulig i noen situasjoner. Noen utfører daglige dialyser av kortere varighet (2-3 timer).

Forrige side Neste side