Informasjon

Dialyse

Temaside om Korona

Peritonealdialyse

Peritonealdialyse bruker den membranen eller hinnen (peritoneum) som omgir organene i bukhulen som et filter til å rense blod og fjerne overskuddsvæske. Et kateter implanteres i buken gjennom et mindre kirurgisk inngrep.

Peritonealdialyse kan utføres manuelt eller ved bruk av en maskin som utfører dialysen om natten. Omtrent 2-3 liter av dialysevæske infunderes (sprøytes inn) i bukhulen gjennom dette kateteret. Væsken inneholder stoffer som trekker avfallsstoffer og overskuddsvann ut av omgivende vev. Væsken blir i bukhulen i minst to timer før den trekkes ut igjen, og den tar da med seg de uønskede avfallsstoffene og overskuddsvannet. Væsken må vanligvis skiftes ut 4-5 ganger om dagen.

Peritonealdialyse gir større frihet sammenlignet med hemodialyse, siden pasienter ikke behøver å komme til et dialysesenter for behandling. Du kan utføre mange av dine daglige aktiviteter mens behandlingen pågår. Denne dialysemetoden kan være å foretrekke hos barn.

Forrige side Neste side