Informasjon

Dialyse

Temaside om Korona

Hemodialyse versus peritonealdialyse

Både hemodialyse og peritonealdialyse er aktuelle behandlinger for de fleste pasienter med nyresvikt. Det er små forskjeller i resultatene med de to prosedyrene. Legen din vil anbefale den ene typen fremfor den andre basert på din medisinske eller kirurgiske sykehistorie. Forhold det legges vekt på når du er med og velger dialysemetode, er at du er gjort kjent med prosedyrene og vurderer de opp mot din livsstil, daglige aktiviteter, avstand til dialysesenteret, støtteapparat og personlige preferanser.

Forrige side Neste side