Informasjon

Urinretensjon og urinrørskateter

Dårlig avløp fra urinblæren gjennom urinrøret kan medføre at urin blir stående i urinblæra og ikke tømmes ut. Det kan resultere i en svært smertefull situasjon, og det øker risikoen for infeksjon i urinveier og nyrer.

Når du ikke kan tømme urinblæren din fullstendig - eller det er full stans i tømningen, selv om du føler trang til å tisse - så har du det som heter urinretensjon. For å forstå hva som skjer, la oss gjennomgå hva som foregår ved lagring av urin og tømning av urinblæren.

Mannlige kjønnsorganer - tverrsnitt blære, prostata, scrotum og urinveier

Urinblæren er et ballongliknende organ som ligger like bak blygdbeinet (symfysen), og som lagrer urinen. Urin består av avfallsstoffer og vann som er filtrert ut fra blodet av nyrene. Fra hver av de to nyrene renner urinen gjennom to tynne rør, urinlederne (ureter), ned til urinblæren. Når vel en kopp med urin (200 til 300 ml) har samlet seg i blæren, går det signal via nerver i ryggmargen til hjernen. Hjernen returnerer et signal som får musklene i blæreveggen til å trekke seg sammen - du føler trang til å tisse. Gjør du deg klar til å tisse, går det et signal til en indre lukkemuskel nedenfor urinblæren om å slappe av. Dermed vil urinen kunne strømme gjennom urinrøret og ut.

Til et visst punkt har du kontroll når du tisser. Alle har vi opplevd følelsen av å måtte tisse på et upassende tidspunkt. Når du på denne måten "holder deg", bruker du en ytre lukkemuskel for å holde urinen i urinrøret.

Urinretensjon

Tilbakeholding av urin, urinretensjon, kan oppstå akutt og være et forbigående fenomen. Eller det kan være en kronisk, vedvarende tilstand. Urinretensjon vil alltid kreve medisinsk hjelp, noen ganger sykehusinnleggelse, for behandling, symptomlindring og påvisning av underliggende årsak. Dersom tilstanden ikke behandles, kan den føre til infeksjon eller skade på urinveiene (urinveisinfeksjon) og nyrene (nyrebekkenbetennelse).

Mannlige kjønnsorganer

Urinretensjon er ingen uvanlig tilstand og forekommer langt hyppigere hos menn enn kvinner. Den vanligste årsaken til urinretensjon er en forstørret prostatakjertel som klemmer rundt - og eventuelt stenger av - urinrøret. Bare en operasjon kan føre til varig bedring av denne tilstanden. I noen tilfeller kan en urinveisinfeksjon forårsake en akutt og forbigående urinretensjon hos en person som i utgangspunktet har et trangt urinrør. I slike situasjoner vil urinrøret åpne seg igjen når infeksjonen er behandlet med antibiotika, men urinrøret vil være like trangt som før.

Neste side