Informasjon

Urinretensjon og urinrørskateter

Urinrørskateter

Når det oppstår full stans i urinstrømmen gjennom urinrøret, enten det dreier seg om en varig eller kortvarig tilstand, må du få hjelp til å tømme blæren. Det gjøres i de fleste tilfeller ved å sette inn et kateter via urinrøret og opp til urinblæren. Det kan settes inn et engangskateter som fjernes etter at blæren er tømt, eller det kan settes inn et permanent kateter i påvente av kirurgisk behandling.

Hos kvinner er det enkelt å sette inn kateteret. Kvinnens urinrør er tre til fire centimeter langt og det går rett inn i blæren. Hos menn er det ikke like enkelt. Her er urinrøret 15-20 centimeter langt og S-formet. Ved innsettingen av kateteret trekkes penis oppover slik at det kun blir én bøy på urinrøret like før prostatakjertelen. Kateteret må ikke presses inn ved motstand, da kan urinrøret skades. Hos menn brukes en lokalbedøvende gel i urinrøret for å unngå ubehag ved innføringen av kateteret.

Vanligvis er det et tynt, bøyelig gummi- eller silikonkateter som settes inn. Straks kateteret når inn til urinblæren, vil urinen begynne å renne ut gjennom kateteret. Om kateteret skal fjernes umiddelbart, eller blir liggende inne for kontinuerlig drenasje, avhenger av mengden urin i blæren og sannsynligheten for at urinretensjonen gjenoppstår. Den normale blærekapasiteten til en voksen person er cirka 400 ml. Hvis det blir stående mer urin enn det i urinblæren, vil legen la kateteret bli liggende inne slik at blæren kan trekke seg sammen til normal størrelse.

I de tilfeller hvor kateteret skal ligge inne i blæra, pumpes litt luft eller væske inn i en liten ballong som befinner seg ved tuppen av kateteret. Ballongen hindrer at kateteret glir ut av urinblæren.

I noen tilfeller når den oppsamlede urinen er tømt ut, vil du se at urinen er blodig eller lett rosa på farge. Dette er vanligvis av liten betydning og urinen klarner som regel opp i løpet av kort tid. Lege og sykepleier vil følge med på dette.

Et langvarig inneliggende kateter innebærer økt risiko for infeksjon i nyrer og urinveier. I tillegg vil urinblæren skrumpe hvis kateteret hele tiden er åpent slik at blæren ikke får fylt seg. Det kan innebære et problem den første tiden etter at kateteret er fjernet, før blærekapasiteten igjen økes. En enkel måte å unngå dette på, er å stenge av kateteret og kun åpne det en kort stund med noen timers intervall for å tømme blæren.

Det er viktig å rengjøre godt rundt urinrørsåpningen på penis, og det er også viktig å skylle kateteret og urinblæren jevnlig for å hindre at det dannes slaggstoffer som tetter igjen kateteret og som øker risikoen for infeksjon.

Forrige side Neste side