Informasjon

Urinretensjon og urinrørskateter

Suprapubisk kateter

Noen ganger er det ikke mulig å føre kateteret opp i urinblæren på grunn av en innsnevring i urinrøret. Da vil legen bruke en alternativ løsning. Kateteret kan da føres gjennom et lite snitt i huden ovenfor blygdbeinet, gjennom nedre bukvegg og direkte inn i blæren. Dette kalles den suprapubiske ruten. Kateteret vil sikre midlertidig drenasje av urinblæren inntil situasjonen lar seg håndtere via for eksempel en cystoskopisk prosedyre. Ulike blokkere kan brukes til å åpne urinrøret vidt nok til at et kateter kan føres opp urinrøret. En urolog (en kirurg med ekspertise på urinveisplager) kan gjøre en haste-cystoskopi og sette inn kateteret under synets ledelse.

Forrige side Neste side