Informasjon

Kosthold ved høyt kalium

De fleste matvarer inneholder kalium, og det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å tenke på kaliuminntak, kroppen regulerer det selv gjennom å velge hvor mye den skal skille ut.

De fleste matvarer inneholder kalium, og det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å tenke på kaliuminntak. Kroppen regulerer det selv gjennom å velge hvor mye den skal skille ut. Bruk av enkelte legemidler, eller f.eks nyresykdom, gjør at noen likevel har behov for kaliumredusert kost. Et for høyt nivå av dette mineralet i kroppen kalles hyperkalemi. Dette dokumentet tar for seg hvordan du kan redusere kaliuminntaket.

Hva er kalium?

Kalium er et mineral som finnes i mange matvarer og spesielt i frukt og grønnsaker, altså i matvarer vi rådes til å spise mer av. Næringsstoffet er nødvendig for normal muskel- og hjertefunksjon samt for å opprettholde væskebalansen i kroppen. Et høyt kaliuminntak senker blodtrykket og reduserer risikoen for hjerneslag. Det er nyrene som regulerer mengden av kalium i blodet.

For noen mennesker kan imidlertid for mye kalium være farlig. Hos pasienter med hyperkalemi er det kronisk nyresvikt eller andre årsaker som reduserer nyrenes utskillelse av mineralet. Det fører til at det blir for mye kalium i blodet. Tilstanden er ikke helt uvanlig blant folk som er innlagt på sykehus, men det er sjelden at leger utenfor sykehuset (allmennleger) har befatning med problemet. Et for høyt kaliumnivå i kroppen gir muskelsvakhet og slapphet, og det kan i verste fall føre til hjertestans. Et kaliumfattig kosthold kan redusere risikoen for hyperkalemi og gi pasienten bedre kontroll på kaliumnivået i blodet.

Neste side