Informasjon

Kronisk nyresvikt

Kronisk nyresvikt, såkalt uremi, innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet.

Hopp til innhold

Hva er kronisk nyresvikt?

Kronisk nyresvikt, såkalt uremi, innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet. Dette er en av nyrenes viktigste oppgaver. Ved uttalt nyresvikt kan det bygge seg opp farlige mengder av væske, elektrolytter og avfallsstoffer i kroppen.

Symptomer og tegn på nyresykdom er ofte uspesifikke, noe som betyr at de kan være forårsaket av annen sykdom. Og fordi nyrene har høy evne til å tilpasse seg og kompensere for tapt funksjon, så opptrer ofte ikke symptomer og tegn før det er oppstått uopprettelige skader på nyrene.

Sykdomsbildet er relativt ensartet, uavhengig av årsaken til nyresvikten. De mest vanlige plagene ved denne tilstanden er slapphet, kløe, kvalme, tap av matlyst, tretthet, økt vannlating om natten, kribling i føttene, søvnvansker, hikke, tungpust, gusten hudfarge og brystutvikling hos menn.

Lengdesnitt av nyre

Tidlig i sykdomsforløpet er det få symptomer. Hvilke symptomer som oppstår, avhenger av graden av nyresvikt. Denne kan blant annet måles ved hjelp av blodprøver. Mild nyresvikt (kronisk nyresykdom) trenger ikke gi symptomer i det hele tatt. Moderat nyresvikt gir vanligvis få symptomer. Det er allikevel vanlig med nedsatt blodprosent, stoffskifteforstyrrelser og tretthet.

Ved alvorlig nyresvikt er symptomene som regel fremtredende. Denne tilstanden gir vanligvis plager som spisevegring, kvalme, oppkast og kløe. I slike tilfeller vil også ofte de mentale funksjoner påvirkes.

Årsaker

Kronisk nyresvikt kan ha mange forskjellige årsaker, men noen av de vanligste er:

Diagnostikk

Dersom du har symptomer som nevnt ovenfor, kan de føre til mistanke om at det foreligger kronisk nyresvikt. Diagnosen kan da bekreftes ved hjelp av urinprøve og blodprøver.

Ved uttalt og langvarig nyresvikt er pasientene tydelig syke, og man finner også ofte hudforandringer og hudblødninger, høyt blodtrykk, forstørret hjerte og væskeansamlinger i føttene.

En ultralydundersøkelse vil som regel vise at nyrene er mindre enn normalt.

Behandling

Etter som svikten i nyrefunksjonen tiltar, vil plagene øke på grunn av ubalanse i kroppens indre miljø. Man kan imidlertid forsinke sykdomsutviklingen og lindre plagene betydelig ved hjelp av medisiner og livsstilstiltak.

Det vil ofte være nødvendig med mange ulike typer medisin for å behandle nyresvikt. Dette skyldes at man gjerne må behandle de forskjellige plager hver for seg. Det kan for eksempel være nødvendig med én medisin for høyt blodtrykk, og en annen for væskeansamlinger i beina, og så videre.

I tillegg til den medikamentelle behandlingen er det viktig at du selv sørger for å spise og drikke riktig:

  • Væsketilførselen bør være rikelig, for å unngå uttørring. Dersom du lider av denne sykdommen, bør du innta over 2 liter væske per døgn
  • Ved høyt blodtrykk er det viktig at du begrenser saltinntaket, mens du derimot trenger økt tilførsel av salt ved cystenyrer og nyrebekkenbetennelse
  • Redusert proteintilførsel minsker belastningen på nyrene. Dette kan bidra til å utsette behovet for dialyse, som er en prosess hvor blodet renses ved hjelp av maskiner. Du bør redusere proteininntaket til 40 gram per døgn - protein finnes i blant annet kjøtt og fisk.

Prognose

Enkelte pasienter kan ha en stabilt nedsatt nyrefunksjon med beskjedne symptomer over mange år.

Det vil imidlertid som regel skje en jevn forverring av nyrefunksjonen, slik at man kan beregne når det er nødvendig å starte med såkalt dialyse. Dette er en metode som anvendes for å rense blodet maskinelt, når nyrene ikke lenger selv er i stand til å gjøre det. Slik dialyse utføres på sykehus, men det er ikke nødvendig med innleggelse. Behandlingen tar noen timer, og er smertefri for pasienten.

Dersom nyresvikt utvikler seg hos personer som har et godt hjerte og brukbare blodårer, vil man foreta en nyretransplantasjon. Dette er den vanligste typen transplantasjon som utføres i Norge. Transplantasjonen forutsetter at man finner en donor med vevstyper som passer dine.

Vil du vite mer?