Informasjon

Kronisk nyresvikt

Kronisk nyresvikt, såkalt uremi, innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet.

Hva er kronisk nyresvikt?

Kronisk nyresvikt, såkalt uremi, innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet. Dette er en av nyrenes viktigste oppgaver. Ved uttalt nyresvikt kan det bygge seg opp farlige mengder av væske, salter (elektrolytter) og avfallsstoffer i kroppen.

Symptomer og tegn på nyresykdom er ofte uspesifikke, noe som betyr at de ligner på symptomer forårsaket av andre sykdommer. Og fordi nyrene har høy evne til å tilpasse seg og kompensere for tapt funksjon, så opptrer ofte ikke symptomer og tegn før det er oppstått uopprettelige skader på nyrene.

Sykdomsbildet er relativt ensartet, uavhengig av årsaken til nyresvikten. De mest vanlige plagene ved uttalt eller alvorlig nyresvikt er slapphet, kløe, kvalme, tap av matlyst, tretthet, økt vannlating, kribling i føttene, søvnvansker, tungpust og gusten hudfarge. 

Lengdesnitt av nyre

Tidlig i sykdomsforløpet er det få symptomer. Hvilke symptomer som oppstår, avhenger av graden av nyresvikt. Graden av nyresvikt kan bestemmes ved hjelp av blodprøver.

Mild grad av kronisk nyresvikt, stadium 1 og 2, trenger ikke gi symptomer i det hele tatt.

Moderat kronisk nyresykdom, stadium 3, gir vanligvis få symptomer. Det er allikevel vanlig med nedsatt blodprosent, stoffskifteforstyrrelser og tretthet.

Ved alvorlig nyresvikt, stadium 4 og 5, er symptomene som regel fremtredende. Denne tilstanden gir vanligvis plager som spisevegring, kvalme, oppkast og kløe. I slike tilfeller vil også ofte de mentale funksjoner påvirkes.

Neste side