Informasjon

Kronisk nyresvikt

Kronisk nyresvikt, såkalt uremi, innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet.

Temaside om Korona

Hva er kronisk nyresvikt?

Kronisk nyresvikt, såkalt uremi, innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet. Dette er en av nyrenes viktigste oppgaver. Ved uttalt nyresvikt kan det bygge seg opp farlige mengder av væske, elektrolytter og avfallsstoffer i kroppen.

Symptomer og tegn på nyresykdom er ofte uspesifikke, noe som betyr at de kan være forårsaket av annen sykdom. Og fordi nyrene har høy evne til å tilpasse seg og kompensere for tapt funksjon, så opptrer ofte ikke symptomer og tegn før det er oppstått uopprettelige skader på nyrene.

Sykdomsbildet er relativt ensartet, uavhengig av årsaken til nyresvikten. De mest vanlige plagene ved denne tilstanden er slapphet, kløe, kvalme, tap av matlyst, tretthet, økt vannlating om natten, kribling i føttene, søvnvansker, hikke, tungpust, gusten hudfarge og brystutvikling hos menn.

Lengdesnitt av nyre

Tidlig i sykdomsforløpet er det få symptomer. Hvilke symptomer som oppstår, avhenger av graden av nyresvikt. Denne kan blant annet måles ved hjelp av blodprøver.

Mild grad av kronisk nyresykdom, stadium 1 og 2, trenger ikke gi symptomer i det hele tatt.

Moderat kronisk nyresykdom, stadium 3, gir vanligvis få symptomer. Det er allikevel vanlig med nedsatt blodprosent, stoffskifteforstyrrelser og tretthet.

Ved alvorlig nyresvikt, stadium 4 og 5, er symptomene som regel fremtredende. Denne tilstanden gir vanligvis plager som spisevegring, kvalme, oppkast og kløe. I slike tilfeller vil også ofte de mentale funksjoner påvirkes.

Neste side