Informasjon

Kronisk nyresykdom

Kronisk nyresvikt, såkalt uremi, innebærer en betydelig reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet.

Hva er kronisk nyresykdom?

Kronisk nyresykdom innebærer en reduksjon av nyrenes evne til å filtrere ut stoffer og dermed rense blodet. Dette er en av nyrenes viktigste oppgaver.

Ved uttalt/alvorlig kronisk nyresykdom kan det bygge seg opp farlige mengder av væske, salter (elektrolytter) og avfallsstoffer i kroppen.

Symptomer og tegn på nyresykdom er ofte uspesifikke, noe som betyr at de ligner på symptomer forårsaket av andre sykdommer. Og fordi nyrene har høy evne til å tilpasse seg og kompensere for tapt funksjon, så opptrer ofte ikke symptomer og tegn før det er oppstått uopprettelige skader på nyrene.

Sykdomsbildet er relativt ensartet når nyreskaden er betydelig, uavhengig av årsaken til nyresykdommen. De mest vanlige plagene ved uttalt eller alvorlig nyresvikt er slapphet, kløe, kvalme, tap av matlyst, tretthet, økt vannlating, kribling i føttene, søvnvansker, tungpust og gusten hudfarge. 

Lengdesnitt av nyre

Tidlig i sykdomsforløpet er det få symptomer. Hvilke symptomer som oppstår, avhenger av graden av redusert nyrefunksjon. Graden av nyresvikt kan bestemmes ved hjelp av blodprøver og undersøkelse av urin.

Mild grad av kronisk nyresvikt, stadium 1 og 2, trenger ikke gi symptomer i det hele tatt.

Moderat kronisk nyresykdom, stadium 3, gir vanligvis få symptomer. Det er allikevel vanlig med nedsatt blodprosent, stoffskifteforstyrrelser og tretthet.

Ved alvorlig sviktende nyrefunksjon, stadium 4 og 5, er symptomene som regel fremtredende. Denne tilstanden gir vanligvis plager som svekket appetitt, kvalme, oppkast og kløe. I slike tilfeller vil også mentale funksjoner ofte være påvirket.

Neste side