Informasjon

Kronisk nyresvikt

Behandling

Etter som svikten i nyrefunksjonen tiltar, vil plagene øke på grunn av ubalanse i kroppens indre miljø. Man kan imidlertid forsinke sykdomsutviklingen og lindre plagene betydelig ved hjelp av medisiner og livsstilstiltak.

Det vil ofte være nødvendig med mange ulike typer medisin. Dette skyldes at man må behandle de forskjellige plagene og avvikene hver for seg. Det kan for eksempel være nødvendig med én medisin for høyt blodtrykk, og en annen for væskeansamlinger i beina, og så videre.

I tillegg til den medikamentelle behandlingen er det viktig at du selv sørger for å spise og drikke riktig:

  • Væsketilførselen bør være rikelig, for å unngå uttørring. Dersom du lider av denne sykdommen, bør du innta minst 2 liter væske per døgn
  • Ved høyt blodtrykk er det viktig at du begrenser saltinntaket
  • Redusert proteintilførsel minsker belastningen på nyrene. Dette kan bidra til å utsette behovet for dialyse, som er en prosess hvor blodet renses ved hjelp av maskiner. Dersom det blir behov for diett-endringer vil sykehuset tilby god ernæringsrådgivning. 
Forrige side Neste side