Informasjon

Kronisk nyresvikt

Prognose

Enkelte pasienter kan ha en stabilt nedsatt nyrefunksjon med beskjedne symptomer over mange år. Dersom man lykkes med å behandle den underliggende sykdommen effektivt (eks. høyt blodtrykke eller diabetes), bidrar dette også til å forsinke utviklingen av nyresvikt. 

Det er imidlertid vanlig at det skjer en jevn forverring av nyrefunksjonen over år. Når nyrene ikke lenger klarer jobben sin, og medisinene som brukes ikke lenger holder symptomene borte, blir det nødvendig med dialyse. Dette er en metode som anvendes for å rense blodet maskinelt. Slik dialyse utføres på sykehus. Behandlingen tar noen timer, og er smertefri for pasienten. Som regel må dialyse gjennomføres 2-3 ganger hver uke, fram til man eventuelt kan få en ny nyre.  

Dersom nyresvikt utvikler seg hos personer som har et hjerte og blodårer som tåler en stor operasjon, vil man foreta en nyretransplantasjon. Dette er den vanligste typen transplantasjon som utføres i Norge. Transplantasjonen forutsetter at man finner en giver (donor) med vevstyper som passer dine.

Forrige side Neste side