Informasjon

Kronisk nyresykdom - årsaker

Selv om kronisk nyresykdom noen ganger skyldes en (primær) sykdom i nyrene, er de hyppigste årsakene diabetes og høyt blodtrykk.

Årsaker til kronisk nyresykdom

Illustrasjonsbilde
 • Type 1 og type 2 diabetes mellitus forårsaker en tilstand kalt diabetisk nefropati, som er den hyppigste årsaken til nyresykdom i Norge
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon) som ikke er godt nok kontrollert, kan skade nyrene over tid
 • Glomerulonefritt er betennelse og skade på filtrasjonssystemet i nyrene og kan forårsake nyresvikt. Tilstander som følger i kjølvannet av infeksjoner (postinfeksiøse) og lupus, er blant de mange årsakene til glomerulonefritt
 • Polycystisk nyresykdom er et eksempel på en arvelig årsak til kronisk nyresykdom der begge nyrene har mange cyster (vannholdige hulrom i nyrene)
 • Bruk av smertestillende stoffer som paracetamol og ibuprofen regelmessig over lang tid, kan gi nyreskade og nyresykdom. Visse andre medisiner kan også skade nyrene
 • Åreforkalkning (aterosklerose) fører til nyreskade med økende tap av nyrefunksjon som følge av for dårlig blodtilførsel i nyrene
 • Stans i urinstrømmen som følge av nyrestein, forstørret prostata, innsnevringer i urinveiene (strikturer) eller kreftsykdom i urinveiene kan også gi nyresykdom
 • Andre årsaker til kronisk nyresykdom kan være hiv-infeksjon, sigdcelleanemi, heroinmisbruk, amyloidose, kroniske nyreinfeksjoner og visse krefttyper

Tilstander som øker risikoen for kronisk nyresykdom

Hvis du har en av følgende tilstander, har du høyere enn normal risiko for å utvikle kronisk nyresykdom. Nyrefunksjonen må da kontrolleres regelmessig.

 • Diabetes mellitus type 1 or 2
 • Høyt blodtrykk
 • Høyt kolesterol
 • Hjertesykdom
 • Leversykdom
 • Nyresykdom
 • Amyloidose
 • Sigdcelleanemi
 • Lupus erytematosus disseminatus
 • Blodåresykdommer som arteritt
 • Bruk av visse typer medikamenter
 • Familiehistorie med nyresykdom

Vil du vite mer?