Informasjon

Kronisk nyresykdom - behandling

Kronisk nyresykdom er en sykdom som må håndteres under tett veiledning fra dine behandlere.

Temaside om Korona

Behandling av kronisk nyresykdom avhenger av den underliggende årsaken. Men ofte så finnes det ingen helbredende behandling for kronisk nyresykdom. Generelt består behandlingen av tiltak som kan hjelpe til å kontrollere symptomer og tegn, minske risikoen for komplikasjoner og bremse progresjonen av sykdommen. Hvis nyrene dine blir alvorlig ødelagt, kan du behøve behandling i form av dialyse og nyretransplantasjon.

Tiltak som du må passe på selv

Generelle kostholdsråd

 • Proteinbegrensning. Redusert proteininntak kan forsinke utviklingen av kronisk nyresykdom. En kostholdsekspert kan hjelpe deg å finne frem til hva som er passende proteinmengde for deg.
 • Saltbegrensning. Saltinntaket bør begrenses til 4-6 gram per dag for å unngå væskeopphopning i kroppen og for å ha god kontroll over blodtrykket.
 • Væskeinntaket. I noen tilfeller er økt væskeinntak ønskelig. I andre tilfeller bør væskeinntaket begrenses. Følg anbefalingen fra legen din.
 • Kaliumbegrensning. Dette er nødvendig ved fremskreden nyresykdom, fordi nyrene er ute av stand til å fjerne kalium fra blodet. Høye nivå med kalium kan gi rytmeforstyrrelser i hjertet. Eksempler på mat som inneholder mye kalium er bananer, appelsiner, nøtter og poteter.
 • Kalsium. Riktig inntak er nødvendig for å holde beina i kroppen friske og for å unngå problemer med biskjoldkjertlene (paratyreoidea, de hormonkjertlene på halsen som styrer kalsium-omsetningen i kroppen).
 • Fosforbegrensning. Reduksjon i fosforinntaket anbefales for å beskytte beinene. Egg, bønner, cola-drikker og melkeprodukter er eksempler på mat som er rik på fosfor.

Andre viktige tiltak

 • Vær nøye med å følge det fastsatte behandlingsopplegget for blodtrykket ditt og/eller diabetes.
 • Slutt og røyk
 • Gå ned i vekt
 • Begrens inntaket av alkohol

Vær forsiktig med medisiner

Ved kronisk nyresykdom er det flere medisiner som kan være skadelige (toksiske) mot nyrene, og som du bør unngå eller som du bør få i reduserte doser. Blant håndkjøpspreparater bør du være forsiktig med følgende:

 • Visse smertestillende som salisylater (eks. Globoid, Dispril etc.), NSAIDs (som ibuprofen)
 • Avføringsmidler og syrenøytraliserende midler som inneholder magnesium og aluminium
 • Magesårsmedisiner som H2-blokkere (eks. cimetidin, ranitidin) - må gis i redusert dose ved nyresvikt
 • Slimhinneavsvellende midler - særlig hvis du har høyt blodtrykk
 • Alka Seltzer - fordi det inneholder mye salt
 • Visse typer klyster som inneholder mye fosfor
 • Urteprodukter

Dersom du har diabetes, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol i tillegg til kronisk nyresykdom, er det viktig at du tar alle foreskrevne medikamenter som anbefalt og at du møter til de avtalte kontrollene.

Neste side