Informasjon

Kronisk nyresykdom - behandling

Kronisk nyresykdom er en sykdom som må håndteres under tett veiledning fra dine behandlere.

Behandling av kronisk nyresykdom avhenger av den underliggende årsaken. Ofte finnes det ingen helbredende behandling. Generelt består behandlingen av tiltak som kan hjelpe til å redusere symptomer og tegn forårsaket av sviktende nyrefunksjon, minske risikoen for komplikasjoner og bremse utviklingen av sykdommen. Hvis nyrene dine blir alvorlig ødelagt, kan du behøve behandling i form av dialyse og nyretransplantasjon.

Tiltak som du må passe på selv

Generelle kostholdsråd

 • Kostrådene ved nyresvikt er kompliserte, og omfatter mange ulike fødemidler. Det er derfor viktig å endre kostholdet i samarbeid med en klinisk ernæringsfysiolog. En slik ekspertise tilbys ved de sykehusene som behandler pasienter med kronisk nyresykdom.  
 • Proteinbegrensning. Redusert proteininntak kan forsinke utviklingen av kronisk nyresykdom. Ofte må proteintilførselen reduseres betydelig. 
 • Saltbegrensning. Saltinntaket bør begrenses til 5 gram per døgn for å unngå væskeopphopning i kroppen og for å ha god kontroll over blodtrykket. Følg gjerne anbefalingene for saltfattig kost, men unngå salterstatninger som kaliumklorid.  
 • Væskeinntaket. I noen tilfeller er økt væskeinntak ønskelig. I andre tilfeller bør væskeinntaket begrenses. Følg anbefalingen fra legen din.
 • Kaliumbegrensning. Dette er nødvendig ved fremskreden nyresykdom, fordi nyrene er ute av stand til å fjerne kalium fra blodet. Høye nivå med kalium kan gi rytmeforstyrrelser i hjertet. Eksempler på mat som inneholder mye kalium er blant annet bananer, tørket frukt, appelsinjuice og nøtter. 
 • Kalsium og vitamin-D. Når nyrefunksjonen avtar, blir det mangel på aktivt vitamin-D og dermed mindre opptak av kalsium fra tarmen. Kalsium-mangel fører til økt aktivitet av biskjoldkjertlene (paratyreoidea, de hormonkjertlene på halsen som styrer kalsium-omsetningen i kroppen). Dette fører til at skjelettet kan svekkes fordi kroppen tar kalsium ut fra skjelettet. Kalsium- og vitamin-D-tilskudd kan være aktuelt, men må kun inntas i samråd med lege. 
 • Fosforbegrensning. Redusert fosforinntaket anbefales, men det er også ofte behov for fosforbindende medisiner i tillegg.
 • Et kosthold som er viktig for å unngå hjerte- og karsykdom anbefales også, det vil si unngå mettet fett, bruk mer lyse kjøttprodukter, mer fisk og daglig grønnsaker og frukt.

Andre viktige tiltak

 • Vær nøye med å følge det fastsatte behandlingsopplegget for blodtrykket ditt og/eller diabetes.
 • Vektreduksjon anbefales ved overvekt, og røykere bør absolutt stanse.

Vær forsiktig med medisiner

Ved kronisk nyresykdom er det flere medisiner som kan være skadelige for nyrene, og som du bør unngå eller få i reduserte doser. Blant håndkjøpspreparater bør du være forsiktig med følgende:

 • Visse smertestillende som NSAIDs (f.eks. ibuprofen).
 • Brusetabletter som inneholder mye natrium, for eksempel paracetamol-brusetabletter. 
 • Avføringsmidler og syrenøytraliserende midler som inneholder magnesium og aluminium.
 • Magesårsmedisiner som H2-blokkere (eks. cimetidin, ranitidin) - må gis i redusert dose ved nyresvikt.
 • Slimhinneavsvellende midler - særlig hvis du har høyt blodtrykk.
 • Visse typer klyster som inneholder mye fosfor.
 • Diverse urteprodukter.

Dersom du har diabetes, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol i tillegg til kronisk nyresykdom, er det viktig at du tar alle foreskrevne medikamenter som anbefalt og at du møter til de avtalte kontrollene.

Neste side