Informasjon

Kronisk nyresykdom - en oversikt

Kronisk nyresvikt

Kronisk nyresvikt, også kalt kronisk nyresykdom, betegner den tilstanden der du gjennomgår et gradvis og vanligvis varig tap av nyrefunksjon over tid. Dette skjer vanligvis over måneder og år.

Kronisk nyresvikt inndeles i fem stadier av økende alvorlighetsgrad (se nedenfor). Stadium 5 er den alvorligste graden, også kalt uremi. Da foreligger et totalt eller nær totalt tap av nyrefunksjon, og du trenger dialyse eller transplantasjon for å overleve.

Kronisk nyresvikt er et forholdsvis vanlig og alvorlig medisinsk problem. Sykdommen kan skyldes en sykdom i nyrene (primær nyresykdom) eller skyldes sykdom et annet sted i kroppen som skader nyrene. Opptil 10% av den voksne befolkningen har kronisk nyresykdom, mens langt færre har den alvorligste graden av nyresvikt.

Ved alvorlig nyresvikt har nyrene helt eller delvis mister evnen til å utføre sine normale funksjoner. Dette er farlig fordi vann, avfallsstoffer og giftige stoffer som normalt ville bli fjernet av nyrene, hoper seg opp. Det forårsaker også andre problemer som anemi, høyt blodtrykk og beinsykdom fordi det forstyrrer hormonproduksjonen i nyrene.

Akutt nyresvikt oppstår raskt over dager og uker. Tilstanden utvikler seg vanligvis som følge av en forstyrrelse som direkte rammer nyrene, nyrenes blodtilførsel eller urinstrømmen fra nyrene. Akutt nyresvikt medfører vanligvis ingen varig skade av nyrene. Med riktig behandling av den underliggende årsaken, er akutt nyresvikt som oftest en tilstand man kan bli helt frisk av. Men i noen tilfeller kan akutt nyresvikt gå over til kronisk nyresvikt. 

Forrige side Neste side