Informasjon

Kronisk nyresykdom - en oversikt

Stadieinndeling av kronisk nyresykdom

 • Stadium 1
  • Lett nyreskade med normal eller økt filtrasjon
  • Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR, et mål for nyrefunksjon) er over 90
 • Stadium 2
  • Mild reduksjon av nyrefunksjonen
  • GFR er 60-89
 • Stadium 3a 
  • Moderat reduksjon av nyrefunksjonen
  • GFR er 45-59
 • Stadium 3b
  • Moderat reduksjon av nyrefunksjonen
  • GFR er 30-44
 • Stadium 4
  • Alvorlig reduksjon av nyrefunksjon
  • GFR er 15-29
 • Stadium 5
  • Nyresvikt som krever dialyse eller transplantasjon
  • GFR er mindre enn 15

Pasienter med stadium 1-3 kronisk nyresykdom er ofte uten symptomer.

Forrige side Neste side