Informasjon

Kronisk nyresykdom - en oversikt

Kronisk nyresykdom inntrer når nyrene delvis eller helt mister sin evne til å utføre sine normale funksjoner. Dette er farlig fordi vann, avfallsstoffer og giftige stoffer som normalt ville bli fjernet av nyrene, hoper seg opp.

Nyrene

Lengdesnitt av en nyre

Nyrene er et par små, bønneformede organer som ligger på hver side av ryggsøylen inne i bukhulen på høyde med midjen. Hver nyre inneholder ca. en million filtreringsenheter kalt nefroner.

Et nefron består av en glomerulus og en tubulus. En glomerulus er en sammensatt struktur som består av mange bittesmå blodkar. Fra glomerulus går et slyngeformet rørsystem (tubuli). Nefronene filterer blodet ditt og holder blodet fritt for avfallsstoffer og giftstoffer, og sikrer .

Glomerulus. De tynne og slyngete kapillærene som danner en glomerulus har ørsmå hull i veggene. På grunn av trykkforskjeller presses vann og små partikler som kalium og natrium-ioner over i en "sekk" som kalles Bowmans kapsel, og ledes deretter over i tubulus. De røde blodcellene, proteiner og større molekyler blir igjen i kapillærene og blodstrømmen. Foruten avfallsstoffene blir også noen nyttige stoffer filtrert ut.

Tubulus. Passeringen av filtratet gjennom tubulus er neste fase i filtrasjonsprosessen. Tubuli er kledd med avanserte celler som sørger for at nyttige stoffer og det meste av vannet blir sugd tilbake til blodet, slik at urinmengden som dannes i løpet av døgnet, ikke blir høyere enn 1-2,5 liter. Også i tubuli skjer det en aktiv filtrering av visse avfallsstoffer fra blodet og ut i tubuli.

Øvre og nedre urinveier. Når urinen forlater nyrene, passerer den over i nyrebekkenet og gjennom en urinleder (ureter) ned til urinblæren, og senere ut gjennom urinrøret (uretra) i forbindelse med vannlatingen.

Nyrefunksjon

Nyre - binyre - blære - urinveier

Hovedfunksjonen til nyrene er å filtrere blodet og fjerne avfallsstoffer, giftstoffer og overskuddsvann fra blodet. Nyrene skiller ut disse stoffene sammen med vann og danner urin. De skiller også ut overskuddsvæske, men sørger for å ta vare på viktige stoffer som må være i blodet, mens avfallsstoffene passerer fritt ned i urinblæren som en del av urinen.

Nyrene renser om lag 200 liter blod hver dag og produserer cirka 2 liter urin. Nyrene er forutsetningen for at du kan spise ulike typer mat, innta medikamenter, vitaminer, tilleggsstoffer, samt drikke store væskemengder, uten å bekymre deg for at biprodukter eller avfallsstoffer bygger seg opp i skadelige mengder i kroppen. Nyrene spiller også en viktig rolle i reguleringen av ulike mineraler som kalsium, natrium og kalium i blodet.

På denne måten regulerer nyrene mengden av ulike stoffer i blodet ditt og mengden væske i kroppen din. Nyrene bidrar også til reguleringen av blodtrykket og produksjonen av røde blodceller. Dessuten produserer nyrene visse hormoner som har viktige funksjoner i kroppen:

 • Erytropoietin - som stimulerer beinmargen til å produsere røde blodceller
 • Renin - som deltar i reguleringen av blodvolumet og blodtrykket
 • Aktiverer en form av vitamin D (calcitriol) som regulerer opptaket av kalsium og fosfor fra mat, og bidrar til normal styrke på skjelettet. 

Kronisk nyresvikt

Kronisk nyresvikt, også kalt kronisk nyresykdom, betegner den tilstanden der du gjennomgår et gradvis og vanligvis varig tap av nyrefunksjon over tid. Dette skjer vanligvis over måneder og år.

Kronisk nyresvikt inndeles i fem stadier av økende alvorlighetsgrad (se nedenfor). Stadium 5 er den alvorligste graden, også kalt uremi. Da foreligger et totalt eller nær totalt tap av nyrefunksjon, og du trenger dialyse eller transplantasjon for å overleve.

Kronisk nyresvikt er et forholdsvis vanlig og alvorlig medisinsk problem. Sykdommen kan skyldes en sykdom i nyrene (primær nyresykdom) eller skyldes sykdom et annet sted i kroppen som skader nyrene. Opptil 10% av den voksne befolkningen har kronisk nyresykdom, mens langt færre har den alvorligste graden av nyresvikt.

Ved alvorlig nyresvikt har nyrene helt eller delvis mister evnen til å utføre sine normale funksjoner. Dette er farlig fordi vann, avfallsstoffer og giftige stoffer som normalt ville bli fjernet av nyrene, hoper seg opp. Det forårsaker også andre problemer som anemi, høyt blodtrykk og beinsykdom fordi det forstyrrer hormonproduksjonen i nyrene.

Akutt nyresvikt oppstår raskt over dager og uker. Tilstanden utvikler seg vanligvis som følge av en forstyrrelse som direkte rammer nyrene, nyrenes blodtilførsel eller urinstrømmen fra nyrene. Akutt nyresvikt medfører vanligvis ingen varig skade av nyrene. Med riktig behandling av den underliggende årsaken, er akutt nyresvikt som oftest en tilstand man kan bli helt frisk av. Men i noen tilfeller kan akutt nyresvikt gå over til kronisk nyresvikt. 

Stadieinndeling av kronisk nyresvikt

 • Stadium 1
  • Lett nyreskade med normal eller økt filtrasjon
  • Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR, et mål for nyrefunksjon) er over 90
 • Stadium 2
  • Mild reduksjon av nyrefunksjonen
  • GFR er 60-89
 • Stadium 3a 
  • Moderat reduksjon av nyrefunksjonen
  • GFR er 45-59
 • Stadium 3b
  • Moderat reduksjon av nyrefunksjonen
  • GFR er 30-44
 • Stadium 4
  • Alvorlig reduksjon av nyrefunksjon
  • GFR er 15-29
 • Stadium 5
  • Nyresvikt som krever dialyse eller transplantasjon
  • GFR er mindre enn 15

Pasienter med stadium 1-3 kronisk nyresykdom er ofte uten symptomer.

Vil du vite mer?