Informasjon

Kronisk nyresykdom - oppfølging og prognose

Hvis du har kronisk nyresykdom, vil legene som behandler deg lage en behandlingsplan for deg med regelmessige kontroller.

Oppfølging

Hvis du har kronisk nyresykdom, vil legene som behandler deg lage en behandlingsplan for deg med regelmessige kontroller. Ved disse kontrollene vil din tilstand og nyrestatus vurderes. Det vil regelmessig bli tatt blod- og urinprøver, og noen ganger bildeundersøkelser, som deler av den fortløpende vurderingen av din helsetilstand.

Ved hver konsultasjon med legen må det foretas en gjennomgang av din medikasjon. Dosejusteringer må vurderes i forhold til nyrefunksjon. Ved avtakende nyrefunksjon kan det være nødvendig å redusere dosen av medisiner. Interaksjoner mellom ulike medikamenter må vurderes. Bivirkninger som kan skade nyrefunksjonen eller komplikasjoner til kronisk nyresykdom, må unngås.

Forebygging

I de fleste tilfeller lar ikke kronisk nyresykdom seg forebygge. Men du kan beskytte nyrene dine mot nye skader, eller forsinke sykdomsutviklingen, ved å kontrollere og behandle underliggende tilstander.

Nyresykdommen er vanligvis kommet ganske langt når symptomene begynner å opptre. Hvis du har økt risiko for å utvikle kronisk nyresykdom, bør du møte til faste kontroller hos fastlegen. Dersom du har en kronisk tilstand som diabetes, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol, er det viktig at du følger behandlingsanbefalingene. Effektiv behandling av disse tilstandene er viktig, og bidrar til å bremse utviklingen av nyresvikten. 

Prognose

Transplantert nyre

Det finnes ingen helbredende behandling for kronisk nyresvikt. Det naturlige forløpet av sykdommen er at den tiltar langsomt, og kan ende opp med behov for dialyse eller transplantasjon. Pasienter med kronisk nyresykdom har klart høyere risiko enn andre i befolkningen for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Pasienter som er avhengig av dialyse, har økt risiko for medisinske komplikasjoner. På grunn av lang ventetid for transplantasjon kan mange pasienter bli avhengig av dialyse i mange år. Nyretransplanterte som har mottatt en frisk nyre har god prognose og kan leve normalt, men med noe oppfølging fra helsevesenet. 

Vil du vite mer?