Informasjon

Kronisk nyresykdom - symptomer og tegn

Fordi nyrene utfører så mange funksjoner for kroppen, kan nyresykdom påvirke kroppen på en lang rekke måter. Symptomene varierer betydelig. Flere av de ulike kroppssystemene kan påvirkes.

I tidlige stadier av sviktende nyrefunksjon kan pasienten være uten symptomer eller plager i lang tid. Når sykdommen gradvis forverres øker sannsynligheten for at det oppstår symptomer. Nyresvikt inndeles i stadier fra 1-5, hvor stadium 1 er det aller mildeste stadiet. Når nyresvikten er på stadium 3 vil de fleste etter hvert oppleve symptomer. 

Nyrene utfører mange viktige funksjoner for kroppen, og symptomene kan variere og noen ganger være vanskelig å skille fra symptomer i andre organer. De hyppigste årsakene til sviktende nyrefunksjon er langvarig høyt blodtrykk eller langvarig diabetes. Det er derfor ofte slik at symptomer på nyresvikt kan blande seg med symptomer fra diabetes eller fra hjerte- og karsykdommer. 

Symptomer

 • Slapphet og slitenhet som følge av anemi (nedsatt blodprosent) eller opphopning av avfallsstoffer i kroppen
 • Tap av matlyst, kvalme og brekninger
 • Hyppig vannlating, særlig om natta
 • Hevelse i bena og rundt øynene på grunn av væskeopphopning i kroppen
 • Kløe, lett for å få blåmerker, bleik hud (anemi)
 • Hodepine, nummenhet i føtter og hender (perifer nevropati), søvnvansker, bevissthetssløring ved alvorlig nyresvikt, urolige bein
 • Høyt blodtrykk, brystsmerter som følge av betennelse i hjerteposen (perikarditt)
 • Kortpusthet som følge av væske i lungene
 • Blødninger på grunn av nedsatt levringsevne i blodet (koagulasjonsevne)
 • Beinsmerter og brudd

 Når bør du søke lege?

Flere symptomer og tegn kan tyde på komplikasjoner som følge av kronisk nyresykdom. Du bør ta kontakt med lege om du merker noe av følgende:

 • Økt væskeopphopning i kroppen - hevelse rundt øynene og i bena
 • Merkbart allment tap av styrke og energi
 • Kortpustethet
 • Kvalme eller brekninger
 • Bein- og/eller leddsmerter
 • Lett for å få blåflekker
 • Svimmelhet

Hvis du har diabetes, høyt blodtrykk eller tidligere kjent nyresykdom, bør du ta snarlig kontakt med fastlegen din om du tror du er gravid.

Har du en kronisk sykdom som diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol, er det viktig at du går til regelmessige kontroller. Noen symptomer og tegn kan skrive seg fra en alvorlig komplikasjon til kronisk nyresykdom og tilsier snarlig legekontakt:

 • Uttalt søvnighet eller vansker med å våkne
 • Generell svakhet
 • Endringer i bevissthetsnivå
 • Pustevansker
 • Besvimelse
 • Kraftig blødning fra hvor som helst
 • Brystsmerter
 • Uttalt kvalme og brekninger

Vil du vite mer?