Informasjon

Kronisk nyresykdom - symptomer og tegn

Fordi nyrene utfører så mange funksjoner for kroppen, kan nyresykdom påvirke kroppen på en lang rekke måter. Symptomene varierer betydelig. Flere av de ulike kroppssystemene kan påvirkes.

Nyrene har en bemerkelsesverdig evne til å dekke over problemer med sin funksjon. Det er forklaringen på hvorfor kronisk nyresykdom kan utvikle seg over lengre tid uten symptomer, inntil det gjenstår bare minimal nyrefunksjon.

Fordi nyrene utfører så mange funksjoner for kroppen, kan nyresykdom påvirke kroppen på en lang rekke måter. Symptomene varierer betydelig. Flere av de ulike kroppssystemene kan påvirkes. Det er verd å merke seg at de fleste pasienter opplever ingen nedgang i urinproduksjonen selv med ganske fremskreden kronisk nyresykdom.

Symptomer

Illustrasjonsbilde
 • Slapphet og slitenhet som følge av anemi (nedsatt blodprosent) eller opphopning av avfallsstoffer i kroppen
 • Tap av matlyst, kvalme og brekninger
 • Hyppig vannlating, særlig om natta
 • Hevelse i bena og rundt øynene på grunn av væskeopphopning i kroppen
 • Kløe, lett for å få blåmerker, bleik hud (anemi)
 • Hodepine, nummenhet i føtter og hender (perifer nevropati), søvnvansker, bevissthetssløring ved nyresvikt, urolige bein
 • Høyt blodtrykk, brystsmerter som følge av betennelse i hjerteposen (perikarditt)
 • Kortpusthet som følge av væske i lungene
 • Blødninger på grunn av nedsatt levringsevne for blodet (koagulasjonsevne)
 • Beinsmerter og brudd
 • Nedsatt seksuell interesse og erektil dysfunksjon

Når bør du søke lege?

Flere symptomer og tegn kan tyde på komplikasjoner som følge av kronisk nyresykdom. Du bør ta kontakt med lege, om du merker noe av følgende:

 • Merkbart allment tap av styrke og energi
 • Økt væskeopphopning i kroppen - hevelse rundt øynene og i bena
 • Kortpustethet
 • Kvalme eller brekninger
 • Kraftige bein- og leddsmerter
 • Lett for å få blåflekker
 • Svimmelhet

Hvis du har diabetes, høyt blodtrykk eller nyreproblemer, bør du ta snarlig kontakt med fastlegen din om du tror du er gravid.

Har du en kronisk sykdom som diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol, er det viktig at du går til regelmessige kontroller. Noen symptomer og tegn kan skrive seg fra en alvorlig komplikasjon til kronisk nyresykdom og tilsier snarlig legekontakt:

 • Endringer i bevissthetsnivå
 • Uttalt søvnighet eller vansker med å våkne
 • Uttalt generell svakhet
 • Pustevansker
 • Besvimelse
 • Kraftig blødning fra hvor som helst
 • Brystsmerter
 • Uttalt kvalme og brekninger

Vil du vite mer?