Informasjon

Kronisk nyresykdom - undersøkelser

Urin, blod og bildediagnostikk (for eksempel ultralyd) brukes til å påvise nyresykdom

Temaside om Korona

I de tidlige stadiene gir kronisk nyresykdom ingen symptomer. Bare laboratorieprøver kan oppdage at en nyresykdom er under utvikling. Enhver som er i økt risiko for kronisk nyresykdom, bør regelmessig testes for utvikling av denne sykdommen. Urin, blod og bildediagnostikk (for eksempel ultralyd) brukes til å påvise nyresykdom, samt å følge dens utvikling. Alle disse prøvene har imidlertid sine begrensninger. De brukes ofte sammen for å danne et bilde av sykdommens natur og utbredelse. Vanligvis kan disse prøvene bli utført og bestilt av fastlegen.

Urinprøver

Teststrimmel og mikroskopi. Undersøkelser av urinen krever innsikt i nyrenes funksjon. Det første legen gjør er å teste urinen med en teststrimmel som dyppes ned i urinen. Teststrimmelen inneholder reagenser som sjekker urinen for tilstedeværelse av normalt og unormalt innhold, inklusive protein. Deretter mikroskoperes urinen, hvor man ser etter røde og hvite blodceller, tilstedeværelse av såkalte sylindre (små biter av sammenpresset materiale, f.eks. røde blodceller) og krystaller. Normalt forekommer bare ørsmå mengder albumin (protein) i urinen. Et positivt utslag på teststrimmelen på protein er unormalt. En mer følsom test på protein er beregning av albuminmengden i urinen og kreatinin. Forholdet mellom albumin og kreatinin i urinen gir et godt mål for albuminutskillelsen per dag.

24-timers urinprøve. Denne prøven krever at du samler all urin over en periode på 24 timer. Urinen kan undersøkes på protein og avfallsprodukter (urinstoff, kreatinin). Påvisning av protein i urinen tyder på nyreskade. Mengden kreatinin og urinstoff som skilles ut i urinen, kan brukes til å beregne nyrefunksjonen og det som betegnes glomerulær filtrasjonshastighet (GFR = glomerular filtration rate).

GFR. Er en standardmetode for å uttrykke hvor god nyrefunksjonen er. Etter som en nyresykdom utvikler seg, vil GFR falle. Normal GFR er omkring 100-140 ml/min hos menn og 85-115 ml/min hos kvinner. Den synker noe hos de fleste med alderen. GFR kan beregnes på grunnlag av mengden avfallsprodukter i 24-timers prøven ved å anvende spesielle markører som gis direkte i blodet. GFR beregnes på grunnlag av blodverdier av kreatinin, sammen med alder, kjønn og etnisitet. Dersom man også legger til høyde og vekt, fås GFR justert for kroppsoverflate. Pasienter inndeles i fem stadier basert på ikke-justerte GFR-verdier.

Blodprøver

Kreatinin og urinstoff i blod. Urinstoff i blod, serum-kreatinin og GFR er de vanligste blodprøvene som brukes til å sjekke og følge en pasients nyrefunksjon. Kreatinin er et nedbrytingsprodukt av normal muskelnedbryting. Urinstoff er et avfallsprodukt av protein. Mengden av disse stoffene øker i blodet når nyrefunksjonen forverres.

Elektrolytter og syre-base-balansen. Nyrefunksjonen forårsaker ubalanse i elektrolyttene, særlig kalium, fosfor og kalsium. Høy kalium (hyperkalemi) er særlig bekymringsfull. Syre-base-balansen i blodet forstyrres også.

Vitamin D. Nedsatt produksjon av den aktive formen av vitamin D gir lave verdier med kalsium i blodet. Manglende evne til å skille ut fosfor på grunn av sviktende nyrer, får fosfor-verdiene i blodet til å stige. Hormoner som dannes i testiklene eller eggstokkene, kan også være unormale.

Blodceller. Fordi nyrene forstyrrer produksjonen av blodceller, vil antallet røde blodceller og hemoglobin (blodprosenten) være lav (anemi). Blodprosenten er ofte i nivået 7 til 10 g/dL.

Andre undersøkelser

Vekten din er en god indikator på væskemengden i kroppen, derfor vil legen at du veier deg i forbindelse med kontrollen.

Ultralyd. Ultralyd brukes ofte i diagnostikken av nyresykdommer. Ultralydundersøkelsen foregår utenpå magen. Vanligvis vil nyrene være skrumpet i størrelse ved kronisk nyresykdom, men de kan fremtre normale eller endog forstørrede ved polycystisk nyresykdom, diabetes nefropati og amyloidose. Ultralyd brukes også til å diagnostisere avstegninger i urinveiene, nyrestein, samt til å vurdere blodstrømmen til nyrene.

Biopsi. En vevsprøve fra nyrevevet (biopsi) har en viktig plass i diagnostikken av nyresykdom i tidlig stadium, men den har liten verdi ved langt fremskreden sykdom. Vanligvis kan en biopsi tas i lokalbedøvelse bare ved å føre en nål gjennom huden og inn til nyren. Etter en slik prøve kan det bli aktuelt at du blir til observasjon i sykehuset etter prøvetakingen.

biopsi
Se animasjon om biopsi

Vil du vite mer?