Informasjon

Nyreutredning, nefrologi

Nefrologi er læren om nyresykdommer. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i nyrer og øvre urinveier.

Temaside om Korona

Hva er nefrologi?

Nefrologi er læren om nyresykdommer. Det er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i nyrer og øvre urinveier. Sykdommer kan være betennelser, svulster, nyrestein. Enkelte med kronisk nyresykdom utvikler nyresvikt, og de må jevnlig få renset blodet for avfallstoffer ved sykehuset (dialyse). Høyt blodtrykk er også en tilstand som kan ha sammenheng med nyrene.

Nefrologer har ekspertise i nyresykdommer. Selv om noen få nyrespesialister driver privat praksis, jobber de aller fleste i sykehus. Mye utredning og behandling av nyresykdommer foregår derfor ved sykehusenes poliklinikker eller inne på sykehuset.

Nyreundersøkelse

Utredning av nyresykdom består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får nyrespesialisten rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid. Fremtredende symptomer kan være tørste, væskeopphopning i kroppen, stor urinproduksjon, slapphet og det kan foreligge lav blodprosent (anemi) og høyt blodtrykk.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om når plagene startet, hva de består i, hvordan de har utviklet seg, hva forverrer, hva lindrer, har du nattlige plager, hvordan er formen din, tidligere sykdommer, har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket, hvordan fungerer du på jobben og/eller i det daglige, og andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Kroppsundersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen innebærer en generell undersøkelse av deg. Nyresykdom kan nemlig påvirke mange av kroppens øvrige organer. Legen betrakter deg - ser du syk ut, er du avmagret, er du blodfattig, er du pløsen - og de ulike organene undersøkes. Blodtrykksmåling er en viktig del av undersøkelsen.

Laboratorieundersøkelser

Et vidt spekter av prøver og undersøkelser blir utført ved utredning av nyresykdom. Først og fremst blodprøver, men også urinprøver.

Bildediagnostikk

En nøyaktig diagnose av en nyresykdom vil i de fleste tilfeller kreve bildeundersøkelser. I dag er ultralyd ofte den første og viktigste undersøkelsen, men røntgen (urografi) har fortsatt en viktig plass i utredningen. I noen tilfeller kreves mer avansert teknologi som scintigrafi, CT og MR. Unntaksvis må man stikke en nål inn i nyren for å ta ut en vevsprøve som kan mikroskoperes og bidra til å fastslå diagnosen. Andre undersøkelser kan også være aktuelle, avhengig av hva som feiler deg.

Vil du vite mer?