Informasjon

Urgeinkontinens, urinlekkasje

Urgeinkontinens er plutselig og uimotståelig trang til vannlating etterfulgt av urinlekkasje. Blandingsinkontinens med både urge- og stressinkontinens er vanlig.

Hva er urgeinkontinens?

Defineres som plutselig og sterk trang til vannlating med påfølgende lekkasje av urin (inkontinens). 

Tilstanden overaktiv blære er nært beslektet og karakteriseres ved sterk vannlatingstrang med eller uten samtidig urinlekkasje, hyppig vannlating og vannlatning om natta (nokturi). 

I Norge angir i underkant av 30 prosent av alle kvinner at de har en eller annen form for urinlekkasje. Utenlandske studier viser at dette er en like vanlig tilstand også i andre land. Personer med ren urgeinkontinens utgjør 15 prosent av pasientene med lekkasjeplager. Kvinner over 60 år har ofte en blanding av urge- og stressinkontinens. Stressinkontinens er den hyppigste lekkasjeformen, og kjennetegnes ved mindre urinlekkasjer ved for eksempel hosting, nysing og lignende.

Animasjon av urinlekkasje
Neste side