Informasjon

Urgeinkontinens, urinlekkasje

Urgeinkontinens er plutselig og sterk trang til vannlating som ofte fører til store urinlekkasjer. Det skyldes at man ikke klarer å avbryte den ufrivillige vannlatingen, slik at det tømmer seg en større mengde urin.

Årsak

Årsaken til tilstanden er ofte uklar, men inkontinensen skyldes ustabilitet i muskelen som tømmer blæren. I de fleste tilfeller finner man ingen annen sykdom hos pasienten. Plagen kan imidlertid opptre i forbindelse med akutt blærekatar, og den kan også være et symptom ved nevrologisk sykdom, som for eksempel multippel sklerose.

Forrige side Neste side