Informasjon

Urgeinkontinens, urinlekkasje

Diagnosen

Diagnosen stilles som regel på bakgrunn av sykehistorien, som oftest er svært typisk. Ved en vanlig legeundersøkelse vil funnene som regel være normale, men i noen tilfeller kan legen finne tegn til underliggende nevrologisk sykdom. Enkelte legemidler kan påvirke vannlatingsfunksjonen og medføre urgeinkontinens.

Som ledd i utredningen gjøres urinstrimmel undersøkelse for å utelukke at du har urinveisinfeksjon eller blod i urinen. I tillegg er det nyttig å registrere vannlatingsmønsteret gjennom et helt døgn - du kan bruke dette skjemaet (miksjonsliste) - og ta med listen til legeundersøkelsen.

Dersom det er usikkerhet om diagnosen, eller om behandlingen ikke hjelper, kan det enkelte ganger være aktuelt å henvise deg til en såkalt urodynamisk undersøkelse. En slik undersøkelse innebærer trykkmålinger i urinveiene som kan bekrefte diagnosen, og undersøkelsen foregår hos spesialist eller på sykehus.

Forrige side Neste side