Informasjon

Urgeinkontinens, urinlekkasje

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen stilles som regel på bakgrunn av sykehistorien, som oftest er svært typisk. Ved en vanlig legeundersøkelse vil funnene som regel være normale, men i noen tilfeller kan legen finne tegn til underliggende nevrologisk sykdom.

Som ledd i utredningen er det nyttig å registrere vannlatingsmønsteret gjennom ett helt døgn - du kan bruke dette skjemaet (miksjonsliste) - og ta med listen til legeundersøkelsen.

Dersom det er usikkerhet om diagnosen, eller om behandlingen ikke hjelper, kan det enkelte ganger være aktuelt å henvise deg til en såkalt urodynamisk undersøkelse. En slik undersøkelse innebærer trykkmålinger i urinveiene som kan bekrefte diagnosen, og undersøkelsen foregår hos spesialist eller på sykehus.

Forrige side Neste side