Informasjon

Urgeinkontinens, urinlekkasje

Behandling

Det finnes flere ulike behandlinger av urgeinkontinens. Første steg vil være å forsøke å trene opp blærekapasiteten. Mange kan ha god effekt av slik trening, enten ved at lekkasjen blir bedre eller helt forsvinner.

Treningsbehandling

Blæretrening er den mest brukte behandlingen. Et treningsprogram, hvor du skal "holde deg" og gradvis øke tidsrommet mellom vannlatingene. Målet er å ta tilbake kontrollen over blærefunksjonen. Start med å holde igjen ved vannlatningstrang til minst en times intervall mellom hver vannlatning. Øk intervallene med 15 til 30 minutter per uke inntil to til tre timers vannlatingsintervall er nådd.

En annen mulig behandlingsmetode er bekkenbunnstrening. Denne treningen går ut på knipeøvelser. Musklene du skal trene opp, er de musklene du bruker for å avbryte pågående vannlating. Øvelsene bør gjøres i noen minutter, to til flere ganger daglig. Bekkenbunnstrening har imidlertid best effekt ved såkalt stressinkontinens, men det kan være aktuelt dersom du har blandingsinkontinens.

Medikamentell behandling

Behandling med medikamenter forsøkes dersom blæretrening alene ikke helbreder tilstanden. Det finnes to typer medikamenter som begge har god symptomlindrende effekt og virker ved å dempe aktiviteten i muskelen som tømmer blæra. 

Eventuell medikamentell behandling bør kombineres med blæretrening. 

De ulike medikamentene har ulike bivirkninger. Den ene medikamenttypen (betaagonist) kan gi forhøyet blodtrykk, og anbefales derfor ikke til personer med høyt blodtrykk. Den andre medikamentgruppen (antikolinergika) kan gi tørr munn, tørre øyne, treg mage, og kan, spesielt hos eldre menn, forårsake full stopp i vannlatningen. 

Lokalbehandling med østrogen har vært anbefalt hos kvinner etter overgangsalderen, behandlingen kan hjelpe på hyppigheten av vannlatingen, nattlig vannlating, brå vannlatingstrang og antall episoder med lekkasje. Antikolinergika kan også påvirke kognisjonen.

Hos de som ikke har effekt av blæretrening og medikamenter, kan behandling med injeksjoner med botulinumtoksin i blærens lukkemuskel være aktuelt. 

Annen behandling

I noen tilfeller vil verken blæretrening eller legemiddelbehandling være tilstrekkelig, og kirurgi kan da unntaksvis være et alternativ. En kirurgisk behandlingsform er implantasjon av en nervestimulator i bekken-nerver som styrer vannlatingsrefleksen (sakral nervemodulering). I ekstreme tilfeller kan et blæreforstørrende inngrep, der en del av tarmen benyttes for å utvide blæren, være aktuelt, eller urinavledning der urinlederne kobles via en del av tarmen til å tømme seg i en pose på magen.

Andre hjelpemidler

Det finnes også en rekke hjelpemidler for den som lider av inkontinens, som spesialtruser, bleier og lakenbeskyttere. Disse kan fås på apotek og i spesialforretninger som selger helseartikler. Her vil du også få god veiledning dersom du skulle ønske det. Mange av de nevnte hjelpemidler kan forskrives på blå resept, og blir dermed delvis dekket av folketrygden. 

Forrige side Neste side