Informasjon

Urgeinkontinens, urinlekkasje

Temaside om Korona

Prognose

Ved godt gjennomført egenbehandling og korrekt bruk av medikamenter og eventuelle hjelpemidler, opplever de aller fleste en bedring, og enkelte blir helt friske. Lekkasjeproblemer kan være så plagsomt at det fører til sosial isolasjon. Et råd til deg som lider av denne tilstanden, er å være åpen om plagene. Dette kan minske stresset og gjøre sosial omgang lettere, ved at du ikke trenger å være redd for at noen skal oppdage tilstanden.

Større slitasje på klær, sengetøy, tepper og lignende er en konsekvens av stadig behov for vasking. Dette kan imidlertid langt på vei forebygges ved bruk av de forskjelige hjelpemidler.

Eventuell sårhet nedentil kan hos noen lindres ved bruk av lokaltvirkende østrogener dersom du har passert overgangsalderen. Det er i tillegg viktig at du prøver å unngå å vaske deg for ofte med såpe i dette området.

Forrige side Neste side