Informasjon

Urgeinkontinens, urinlekkasje

Urgeinkontinens er plutselig og sterk trang til vannlating som ofte fører til store urinlekkasjer. Det skyldes at man ikke klarer å avbryte den ufrivillige vannlatingen, slik at det tømmer seg en større mengde urin.

Forrige side