Informasjon

Stressinkontinens, urinlekkasje

Stressinkontinens betyr lekkasje av urin i forbindelse med hoste, nysing eller andre aktiviteter som øker trykket inne i bukhulen. Det er som regel små mengder urin som lekker om gangen.

Temaside om Korona

Hva er stressinkontinens?

Stress-inkontinens betyr urinlekkasje ved fysisk stress eller belastning. Urininkontinens betyr tap av blærekontroll. 

Stressinkontinens er et vanlig problem som kan være svært belastende. Inkontinensen inndeles ofte i 3 grader:

  • Lett - dråpelekkasje 1-2 ganger i måneden
  • Moderat - daglig dråpelekkasje
  • Alvorlig - større lekkasjemengder minst én gang i uken

Forekomst

I Norge er det rapportert plager med urinlekkasje hos 30% av alle voksne kvinner. Også utenlandske studier viser at dette er en vanlig tilstand. Den forekommer hyppigst omkring overgangsalderen.

Stressinkontinens utgjør 50% av alle med urinlekkasje. 35-50% har en blanding av stressinkontinens og urgeinkontinens. Urgeinkontinens er plutselig og sterk vannlatingstrang, som ofte fører til større urinlekkasjer. Hos eldre ser man gjerne en blanding av stress- og urgeinkontinens.

Data fra Nord-Trøndelagsundersøkelsen (HUNT) viste at blant kvinner som ikke hadde født barn, hadde 5% stresslekkasje. Blant kvinnner som kun hadde født ved keisersnitt, hadde 7% stresslekkasje. Blant kvinner som hadde født vaginalt, var forekomsten 15%.

urinlekkasje
Animasjon av urinlekkasje
Neste side